Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Malda ir koncertas Sausio 13-tai atminti (2020-01-13)

Paskelbta: 2020-01-13


Sausio 12 d. 11 val. šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas šventėme Kristaus Krikšto iškilmę: „Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3, 13–17).


Kun. Gintaras kvietė prisiminti ir Sausio 13-ąją: “Šiandien išvakarės, rytoj  - Laisvės gynėjų diena,  kviečiu melstis už Laisvės gynėjus, už Tėvynę Lietuvą!“

Visi prisimename, kai 1991 m. sausio 13-ąją Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, vyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas, žuvo 14 žmonių, buvo daug sužeistų.

Laisvės gynėjams atminti vyko renginiai įvairiuose miestuose ir miesteliuose, liepsnojo atminimo laužai.


Kristaus Prisikėlimo bazilikoje po 11 val. šv. Mišių tikintieji taip pat buvo pakviesti pasiklausyti Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvų koncerto, skirto Laisvė gynėjų dienai paminėti.


Dėkojame mažiems solistams Joriui Mačiuliui, Gabrielei Girdzijauskaitei, Mišriam chorui, tautinių šokių ansamblio „Malūnėlis“ šokėjams bei jų vadovams Birutei Brazdžiūtei, Nomedai Kukulsienei, Laimai Kasperavičienei.


Renginį vedė Giedrius Gustas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021