Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūryje - Švenčiausioje Mergelėje Marijoje - Dievo šlovė...(2019-11-21)

Paskelbta: 2019-11-25

 

Švč. Mergelė Marija krikščionims yra Jėzaus Kristaus Motina. Romos Katalikai Mariją gerbia ne tik kaip Jėzaus, bet visų tikinčiųjų ir Bažnyčios motiną. Į Švč. Mergelę Mariją meldžiamės, prašome užtarimo, pagalbos. Yra sukurta malda, yra švenčių, skirtų Mergelei Marijai, jos vardu pavadinta šimtai bažnyčių, švenčiami atlaidai, statomi lurdai.

Ar tokių žinių pakanka? Lapkričio 20-osios popietėje apsilankė sambūrio dvasios vadovas diakonas Benas Ulevičius ir pakvietė labiau įsigilinti į Mergelės Marijos misiją, mus atskleidė Marijos gyvenimo ir Dievo jai skirto vaidmens gilumą. Juk artėja Kalėdos, mes laukiame Išganytojo užgimimo šventės.

O Jo motina Mergelė Marija. Ji dovanojo pasauliui Išganytoją, joje – dieviškoji motinystė - Kalėdų džiaugsmo atspindys. Ji – dangaus ir žemės Karalienė.

Mes labai praturtėjome, klausydami gerb. diakono Beno pasakojimo apie Švč. Mergelę Mariją , ir išgirdę atsakymus į klausimus. Kartu pasimeldėme, diakonas mus palaimino.

Ši popietė – labai prasminga įžanga į Adventą, jo apmąstymui, susikaupimui, belaukiant stebuklingos šventės.

                                           Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021