Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parengtas bazilikos bokšto kapitalinio remonto su liftu į apžvalgos aikštelę projektas (2019-11-22)

Paskelbta: 2019-11-22


Kauniečiai ir miesto svečiai dažnai apsilanko ne tik Kauno Kristaus Prikėlimo bazilikoje, bet ir liftu gali pasiekti šios bažnyčios stogą bei grožėtis Kauno panorama. Ši populiari lauko terasa yra atvira lankytojams jau penkiolika metų, vasaros metu čia vyksta sakraliniai koncertai.

Ateityje šios šventovės svečių srautas dar padidės, nes neseniai parengtas bazilikos bokšto kapitalinio remonto techninis projektas numato dar vieno keleivinio lifto įrengimą, atveriant lankymui bazilikos bokšto apžvalgos aikštelę. Jau yra gautas ir statybą leidžiantis dokumentas.

Minėtą projektą koordinuojantis Kauno Kristaus Prikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narys Gintautas Paulauskas sakė: „Įmonės „Dalis erdvės“ (direktorius ir projekto vadovas – architektas Astijus Taujanskas ir architektė Eglė Andriuškevičiūtė) specialistai atliko sudėtingą ir svarbų darbą, kad mūsų šventovės pastato bokštas būtų deramai atnaujintas, o miestas įgytų dar vieną visuomenei atvirą bokštą su ypatinga apžvalgos aikštele.


Tai bus bene aukščiausia Kaune vieta miesto apžvelgimui iš paukščio skrydžio, nes bazilika stovi ant kalno, o jos bokšto aikštelė nuo šventoriaus grindinio yra iškilusi daugiau kaip 59 metrus. Pagal projektą bazilikos bokšte turėtų būti įrengtas antras – aukštutinis keleivinis liftas, kuriuo lankytojai nuo esamo lifto viršutinės stotelės galės pakilti iki bokšto viršuje esančios patalpos ir išeiti į lauko aikštelę. Taip pat yra numatyta suteikti galimybę lankytojams su fizine negalia patekti ne tik ant pastato stogo terasos, bet ir į bokšto apžvalgos aikštelę“.


Projektuotojai kruopščiai vertino bazilikos bokšto būklę ir esamą situaciją, kad pasiūlytų optimalius architektūrinius ir technologinius sprendimus kaip jame suformuoti ertmę naujajam liftui. Bokšto viduje labai vertingų paveldo elementų nėra, tad Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus specialistai neprieštaravo parinktiems kapitalinio remonto projektiniams sprendiniams.

Pagal sukurtus brėžinius statybininkams teks išpjauti esamų bokšto vidinių betoninių denginių dalis, išbetonuoti naujus fragmentus ir sumontuoti plienines konstrukcijas tiems denginiams sustiprinti. Projekto inžinieriai nemažai padirbėjo apskaičiuodami ir numatydami mechaninio patvarumo ir pastovumo reikalavimų nebeatitinkančių, o taip pat lifto eksploatacijai trukdančių ar susidėvėjusių konstrukcinių elementų pakeitimą arba sutvirtinimą, kad išliktų nepažeistas šio aukšto statinio stabilumas, įvertinant ir būsimo lifto eksploatacijos metu galimas vibracijas.

Statybos rangovo laukia atsakinga užduotis – įrengti tarp denginių metalinį karkasą iš kvadratinio profilio vamzdžių bei sujungti visus denginius į vientisą konstrukciją, kad būtų išvengta galimų kritinių perkrovų. Minėtame techniniame projekte yra numatyta bazilikos bokšto viršuje įrengti apžvalgos aikštelę beveik šešiasdešimties metrų aukštyje ir pritaikyti ją lankytojams.

Naujasis liftas pakels iki bokšto viršuje esančios patalpos, iš kurios išėję į beveik trisdešimties kvadratinių metrų ploto bokštą apjuosusį taką, svečiai galės gėrėtis įspūdingais Kauno vaizdais. Žinoma, apmąstyti ir žmonių saugos aspektai,– apžvalgos aikštelę apjuos porankiai ir apsauginio stiklinio atitvarai. Projektuotojai, nors ir susidurdami su pastato konstrukciniais apribojimais, įdėmiai įsiklausė ir įmanomai atsižvelgė į neįgaliųjų lankytojų poreikius.

Bokšto naujojo lifto apatinės aikštelės patalpoje įrengus duris į pagrindinę stogo terasą bei joje sumontavus specialų keltuvą, bus sudaryta galimybė lankytojams su fizine negalia nekliudomai pateikti ant pastato stogo terasos. Į bokšto liftą tilps neįgaliojo vežimėlis ir jį lydintis asmuo. Bokšto viršuje bus atlikti būtini pakeitimai tam, kad neliktų kliūčių lankytojams su neįgaliojo vežimėliais patekti į apžvalgos aikštelę. Tad ir neįgalieji galės gėrėtis įspūdinga Nemuno ir Neries santaka bei kitais puikiais Kauno vaizdais iš paukščio skrydžio....

Pagalvota ir apie evakuacijos sąlygas gaisro atveju,– bus įrengta saugi ir patogi laiptinė bokšto viduje. Projekte yra numatytas senųjų metalinių laiptų kapitalinis remontas, pakeičiant laiptų maršus ir įrengiant tarpines aikšteles, kad praėjimų plotis sudarytų apie vieną metrą.

Bokšto vidinėje laiptinėje bus išlygintos grindys, įrengti apsauginiai turėklai bei sumontuoti atitvarai. Be to, projekte yra numatyta atnaujinti arba naujai įrengti šios statinio dalies veiklai būtinus inžinerinius tinklus. Atlikus bokšto kapitalinio remonto darbus, jo būklė bus ženkliai pagerinta, išsaugant kultūros paveldo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes. Saugojamų elementų remonto darbams atlikti bus naudojamos specialios technologijos ir medžiagos, kurių savybės bus suderinamos su kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu.

Svarbu ir tai, kad įgyvendinus projekto sprendinius bus panaikintos priežastys bažnyčios bokštą žalojantiems veiksniams, o šios bažnyčios bokštas bus apsaugotas nuo atmosferos kritulių poveikio. Be to, įstiklinus bokšto aukštutinės patalpos, iš kurios patenkama į apžvalgos aikštelę, langų ir durų angas, sutvarkius laiptinės aikštelių grindų dangą, įrengus stiklinius apžvalgos aikštelės atitvarus, bokštas įgaus gražesnį estetinį vaizdą.

Pasidžiaugęs jau parengtu bazilikos bokšto kapitalinio remonto techniniu projektu, Kauno Kristaus Prikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius tikslesnių datų, kada galėtų būti įgyvendintas šis sudėtingas ir daug lėšų reikalaujantis darbas, dar pasakyti negalėjo.

„Sutarta, kad Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis apsilankys mūsų šventovėje. Tada bus aptartas miesto paramos dydis šiam svarbiam projektui įgyvendinti. Labai tikimės, kad gausime lėšų iš fondo „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“,– viltingai kalbėjo mūsų parapijos vadovas.

Šio projekto koordinatorius mūsų parapijoje G. Paulauskas paaiškino, kad tuomet, kai pavyks užsitikrinti finansavimą projekto įgyvendinimui, bus skelbiamas konkursas bazilikos bokšto kapitalinio remonto rangovui parinkti. Būtų puiku, jei per keletą artimiausių metų pavyktų įgyvendinti šį visam miestui reikšmingą didelį darbą ir atverti lankymui aukščiausią apžvalgos aikštelę Kaune.


                                             Pastoracinės tarybos narys V. Misevičius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021