Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Apie Poetą vasaros pievose ... (2019-11-17)

Paskelbta: 2019-11-20


Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje – tęstinis bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ renginys – „Tu ant Žalio kalno gyveni“.

Renginio bendraorganizatoriai – XXVII knygos mėgėjų draugija į susitikimą su žaliakalniečiais pakvietė rašytoją, poetą, vertėją ir publicistą Vladą Vaitkevičių. Autorius susirinkusiems pristatė naujausią knygą „Poetas vasaros pievose“.


Didelę kūrybinę kraitę sukaupęs Vladas Vaitkevičius į skaitytoją prabyla pasakodamas savo gyvenimo ir kūrybos kelią, susitikimus su žymiais žinomais ir mažiau žinomais literatūros kūrėjais – Paulių Širvį, B. Radzevičių ir kitus. Knygą fotografijomis iliustravo Birutė Kairaitytė (Vaitkevičienė).

Renginio vedėja – XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė apžvelgė V. Vaitkevičiaus kūrybą, literatūros renginius, kuriuos organizavo knygos leidėjai – Pasaulio lietuvių centras. Paminėta Vlado Vaitkevičiaus bendrystė su G. Deržavino rusų literatūros klubu: nemažai jo kūrinių išvertė A. Ravve į rusų kalbą, jie publikuoti literatūriniame G. Deržavino leidžiamame (išėjo 5) Almanache.

 Autoriaus kūrybos ištraukas iš naujosios knygos skaitė LUMA Kauno skyriaus narė Vilma Urniežiūtė.


Lapkričio 7-oji – ir dvidešimt pirmosios Šiaurės šalių literatūros savaitės baigiamasis renginys. Apie Baltijos ir Šiaurės šalių literatūrų draugystę priminė D. Poškienė, įvardinusi, kad ir V. Vaitkevičius, už savo kūrybą pelnęs ne vieną premiją ir padėką, laimėjęs J. Aisčio literatūros premiją, įsirašo į Baltijos šalių kūrėjų sąrašą.

D. Poškienė t. p. apžvelgė ir XXVII knygos mėgėjų draugijos leidybinę veiklą ir pasidžiaugė, kad bendraujant su Pasaulio kultūros centru, išleidžiama kasmet nemažai originalių kauniečių darbų.

Kaip padėką ir sveikinimą susirinkusiems dovanojo Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ choras „Gaida“. Kaip tik šio choro aktyviausieji dalyviai po šv. Mišių buvo apdovanoti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus padėkos raštais.


Apie tarnystę Dievui, apie kiekvieno iš susirinkusiųjų tarnystę ir atsidavimą artimui, apie toleranciją ir dalijimąsi gerumu kalbėjo šventės dalyvius pasveikinti atvykę monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Po literatūrinio - muzikinio renginio dalyviai dar turėjo galimybę aplankyti Gvido Latako parodą, veikiančią bazilikos galerijoje.

Parengė Dalia Poškienė,  Renginio vedėja XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė

Nuotraukos – Birutės Kairaitytės Vaitkevičienės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021