Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Našlaičių sekmadienis „Aš esu mylimas“ parapijoje (2019-11-12)

Paskelbta: 2019-11-12


Lapkričio 10 d., Našlaičių sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės nariai įsijungė į maldos akciją už betėvius vaikus. Ši tarptautinė ekumeninė akcija kasmet lapkričio pradžioje kviečia prisiminti krikščionišką įpareigojimą globoti betėvius vaikus pagal pranašo Izaijo kvietimą: „užstokite našlaitį“ (Iz 1, 17).


Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius kvietė ne tik melstis už vaikus, jų tikruosius tėvus, įtėvius, globėjus, su jais švęsti kartu šv. Mišias, lankyti vaikų globos namus ir kurti globos iniciatyvas. „Kviečiame prisiminti Dievo meilę mums ir ją parodyti tiems, kurie jos nepatiria. Kadangi Dievas mus pirmas pamilo, tą meilę rodome ir duodame kitiems. Parodykime meilę - globodami, įsivaikindami ir kitaip palaikydami našlaičius visame pasaulyje“, - kalbėjo klebonas.

Graži iniciatyva parapijoje vyksta beglobiams vaikams. Parapijos Šeimų bendruomenės narė Vida Grinienė, įmonės Fondo "Parama vaikui" nevalstybinių vaikų globos namų "Namų židinys" vadovė, kartu su šeimų bendruomenės nariais organizuoja išvykas vaikams,   labdaros vakarus, kurių metu surinktos lėšos yra skirtos šiems vaikams.


“Našlaičiai” vaikai jaučia didžiulį meilės alkį, jie visada laukia savo tėvų, todėl šiems vaikams reikalinga ne tik finansinė parama, bet ir dvasinė bei psichologinė. Galima vaikučius globoti savaitgaliais, būti krikšto tėvais ir pan., - dalijasi patirtimi ponia Vida.


Nebūkime abejingi našlaičiams, beglobiams vaikams, užsukime į globos namus, pakalbinkime gyvenančius šiuose bendruomenėse, pakalbinkime ir našlaičius įvaikinančius žmones, o gal ir Jūsų tarpe atsiras norinčių tapti globėjais?

Dėkojame p. Vidai už nuotraukas.

                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021