Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susikaupimo valanda mirusiems atminti "Saulės" gimnazijoje (2019-10-31)

Paskelbta: 2019-11-04


Spalio mėnesį  „Saulės“ gimnazijoje buvo vykdomas projektas, žmogaus egzistencijos ir jo išėjimo amžinybėn tema. 1 – 3-ųjų gimnazijos klasių moksleiviams buvo vedamos tikybos, etikos ir socialinio pedagogo integruotos pamokos, kurių metu mokiniai diskutavo apie jaunų ir senų žmonių poreikius šiuolaikiniame pasaulyje, pagrindines žmogaus gyvenimo vertybes, jų gyvenimo prasmę ir pasirenkamus tikslus, tikėjimą ir išėjimą amžinybėn. 

Projekte dalyvavo istorijos, menų, technologijų ir dorinio ugdymo mokytojai.Gimnazijos erdvėse veikė parodomasis informacinis stendas „Pakilę balto angelo sparnais“, kurį ruošė 2 gimnazijos klasių moksleiviai.

Spalio 25 dieną moksleiviai lankėsi Eigulių kapinėse. Moksleivius lydėjo, šią išvyką organizavęs muzikos mokytojas metodininkas Ugnius Ciprisevičius, istorijos mokytojai. Mokiniai tvarkė kapus, uždegė atminimo žvakutes mirusiems.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo susikaupimo valandėlėje, kurios metu kalbėjo Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis.

Kunigas pasidalino mintimis kaip Dievas veikia žmogaus gyvenime, koks svarbus ir prasmingas yra žmogaus pasiruošimas išėjimui pas Viešpatį, kokia ligonio Sakramento tikroji prasmė, koks žmogus yra laikomas šventu, kokia svarbi yra artimųjų pagalba ir palaikymas esant ligos patale ir kaip reikalingos yra maldos tuomet, kada žmogus jau yra anapus.


Susikaupimo valandėlės metu, etikos mokytoja ekspertė Neringa Zaveckienė rodė skaidres ir kalbėjo koks svarbus yra žmogaus gyvenime vertybių pasirinkimas, kuriomis vadovaudamasis žmogus eina per gyvenimą. Tikybos mokytojos metodininkės Nijolė Kulėšienė ir Aušrelelė Krunglevičiūtė pateikė biblijos ištraukas apie Jėzaus palikimą ir jo duotas pamokas apaštalams, palietė mokslo ir tikėjimo sąsajas ir įtaką tikėjimo tradicijoms.

Mokytojai paminėjo gimnazijos bendruomenę palikusius kolegas, moksleivius, kurie ilsisi amžinybėje. Jų atminimui buvo uždegtos žvakutės, pasidalinta akmenėliais, kurių prasmė – gyventi dėl artimo, Dievo ir Tėvynės meilės. Vienas iš akmenėlių turėjo ypatingą prasmę - šiame pasaulio triukšme ir bėgime, nepamiršti ieškoti santykio su Dievu ir rūpintis savo dvasios išgyvenimo pilnatve.Tylus ir jaukus pasisėdėjimas prie arbatos puodelio, tyliai degančių žvakelių, leido mokytojams pasidalinti prisiminimais apie savo artimuosius esančius amžinybėje, pasikalbėti su dvasininku, klausytis jo patarimų.

Vėlinių dienomis mokytojai ir moksleiviai lankė artimųjų kapus, uždegė žvakutes ant apleistų ir užmirštų kapelių.

                                             Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021