Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prasidėjo pasirengimas vaikams, norintiems priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus (2019-10-25)

Paskelbta: 2019-10-24

Kristaus Prisikėlimo parapijoje pasirengimas vaikams, norintiems priimti Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus, prasidėjo nuo spalio mėnesio.

Norinčiųjų dalyvauti pamokėlėse susirinko per 100 vaikų, kurie pagal Kauno arkivyskupijos programą visus mokslo metus rengsis šiems sakramentams.


Visą pasirengimo laikotarpį vaikučiai su tėveliais sekmadieniais 9.15 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje dalyvauja šv. Mišiose, kurias klebono mons. V. Grigaravičiaus iniciatyva (pasiteisino nuo pernai metų) yra aukojamos būtent šiems vaikams. Kad vaikai įsiklausytų ir atsakinėtų į kunigo klausimus, šv. Mišių metu ant ekrano, esančio prie altoriaus, rodoma šv. Mišių eiga: kada klaupti, kada žegnotis, kada ir kokią maldą kalbėti. Taigi visi uoliai mokomi dalyvauti šv. Mišiose.


Šios Mišios yra kiek neįprastos, jokio jaudulio, vaikai noriai kalbasi su kunigu ir atsakinėja į jiems užduotus klausimus. Vaikams dar labiau įsijungti į šv. Mišių liturgiją ir giedoti kartu padeda gitaros melodija ir giesmės, kurias nuoširdžiai atlieka Alfonsas ir Gintarė Litvaičiai, Tėvo širdies bendruomenės šlovintojai, kurie gilų tikėjimą išreiškia feisbuke: "Labiausiai mūsų šeimą jungiantis dalykas - šlovinti Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, ir visada džiaugiamės galėdami giedoti bei pabūti kartu su Dievu giesmėje."


Po šv. Mišių vyksta 1 valandos pamokėlė, kurią veda Žaliakalnio progimnazijos tikybos mokytoja Virginija Juodpusienė, jau daugelį metų rengianti vaikus šiems sakramentams.

Kiekvieną savaitę vaikai supažindinami su tikėjimo tiesomis ir mokomi jas suprasti aiškinant įvairias temas, pvz., kas yra malda, kodėl reikia melstis, kas yra šv. Mišios, Žodžio liturgija, Aukos liturgija, Šv. Komunijos svarba, kas yra rožinis ir kt.


Tėveliams kartą per mėnesį taip pat vyksta katechezė, kurią veda parapijos diakonas Benas Ulevičius.

                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021