Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Literatūros ir muzikos valanda - Vietovardžių ir Žemaitijos metams (2019-10-21)

Paskelbta: 2019-10-22


Prasmingi ir svarbiomis atmintinomis datomis žymimi 2019-ieji. Net 11 - Lietuvai ir jos žmonėms pagerbti skirta: tai – Vaižganto, Laisvės kovotojų, generolo Jono Žemaičio, metai. Šie metai - ir Vietovardžių, Žemaitijos metai. Juos paminėti pakvietė Bendruomenės centras “Žaliakalnio aušra”.

Tęsdama renginių ciklą “Tu ant žalio kalno gyveni”, kartu su Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Kauno skyriumi organizavo literatūros ir muzikos popietę.

Svečiuose – Kauno metraštininku dar vadinamas rašytojas, žurnalistas, redaktorius Laimonas Inis. Šiais metais rašytojas už kūrybinę veiklą, už gyvenimą, skirtą knygai, kultūrai ir visuomeninei veiklai apdovanotas aukščiausia Kultūros ministerijos nominacija – Garbės ženklu “Nešk savo šviesą ir tikėk”.Iš tiesų, rašytojas savo kūryba, ypatingai pastarųjų metų, skleidžia šviesą, prikeldamas, primindamas istorinę Lietuvos praeitį, į savo knygas “pakviesdamas’ iškilius menininkus, rašytojus, visuomenės ir kultūros veikėjus. Lankydamas įvairiausias Lietuvos vietoves, piliakalnių, upių upelių išvingiuotas Žemaitijos, Aukštaitijos, Sūduvos vietas, rašytojas lankė ir rašytojų gimtines, rinko medžiagą muziejuose, užrašinėjo prisiminimus ir iš asmeninių archyvų – laiškų, nepublikuotų užrašų sudėjo į knygas.

Renginyje atverstos dvi naujausios knygos – “Paukščiai vėjyje” ir istorinių romantinių sakmių knyga – septintoji iš tokio pobūdžio – “Milžinų kalvos paunksnėje”.


Rašytojo knygas atversti padėjo aktorius Petras Venslovas, paskaitęs Vietovardžių metams skirtą fragmentą.

Aktorė Kristina Kazakevičiūtė skaitė kūrinius, skirtus Vincui Kudirkai, Salomėjai Nėriai. Apie tuos, kurie minimi knygose, kalbėjo autorius.

Antroji renginio dalis – muzikinė. Bendruomenės centro choras “Gaida”(vadovas maestro Arvydas Paulauskas) dovanojo dainų ir poezijos pynę, skirdamas programą Spaliui – pagyvenusių žmonių mėnesiui.


Apibendrinant renginį, kalbėjo žaliakalnietė p. A. Krinickienė. Rašytoją sveikino BC “Žaliakalnio aušra” atstovė Daiva Kėvišienė. Renginio metu pasveikintas ir žaliakalnietis poetas, muziejininkas Alfas Pakėnas, šiais metais tapęs Vaižganto literatūrinės premijos laureatu.

Informaciją parengė renginio vedėja, LUMA prezidentė Dalia Poškienė Nuotraukos – str. autorės.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021