Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Naujos pažintys (2008-11-26)

Paskelbta: 2008-12-01

 

Nors už langų ne pats gražiausias oras, bet didelis būrys senjorų susirinko popietėn. Ir tikrai neapsiriko, nes popietėje buvo įdomu ir gera.

Svečiavosi mums pažįstama dainininkė ir poetė Teresėlė Varnagirienė ir trys kanklininkės dainininkės – Danutė Kupliauskienė, Gražina Večerskienė, Janina Lekečinskienė. Tai moterys, kurios nesensta, kurias sujungė bendras noras dainuoti ir garsinti ypač senąsias lietuvių liaudies dainas, pritariant kanklėms. Jos, kaip ir sambūrio dalyviai, jaučia didelį norą susiburti, padainuoti ir sau, ir kitiems. Sužavėjo visus moterų atliekamos dainos. Buvo ypač miela kartu padainuoti, susipažinti su vienminčiais.

Popietė prisipildė šilumos, kai ir senjorai –  Irena Starkauskienė, Marija Aukselevičienė, Antanas Pšibarauskas, Akvilė Eigminaitė paskaitė eilių. Visos dainos ir posmai buvo skirti lapkričio mėnesį gimusioms, kurias pasveikinome su gimtadieniu.  Joms – gėlių žiedai, „Ilgiausių metų“. Nepamiršome ir vienos sambūrietės, gimusios lapkričio mėnesį, bet dabar negalinčios dalyvauti popietėje dėl sunkios ligos. Jai paskyrėme maldą.

Skirstėmės pajutę savitarpio gerumą, anot Justino Marcinkevičiaus – sušilome visi prie žmogiškumo laužo...
                                                                                          Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021