Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje pradeda tarnystę rezidentas vikaras kun. Gintaras Blužas OFS (2019-10-11)

Paskelbta: 2019-10-11


Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje nuo spalio mėnesio, baigęs studijas Romoje, pradėjo darbuotis parapijos rezidentu vikaro teisėmis kunigas Gintaras Blužas OFS.

Kun. Gintaras kilęs iš Šiluvos, nuo pat vaikystės svajojęs būti kunigu, su savo broliu Antanu tapo kunigais. 2012 m. buvo paskirtas Marijos radijo direktoriumi, o po tarnystės išvyko į Romą studijuoti Popiežiškajame Šv. Kryžiaus universitete, Institucinės Socialinės komunikacijos fakultete. 

Kunigas Gintaras taip pat yra Pasauliečių pranciškonų ordino narys.

Apie šį savo pašaukimą jis papasakojo knygoje „Tik ėjimas keliu. Pokalbiai su dvasininkais.“ (Bernardinai.lt): „Galvodamas apie pašaukimą dar turėjau vieną supratimą, nors nežinau, iš kur jis atėjo: gyvenimas yra trumpas ir verta gyventi ne bet kaip <. ...>. Pamačiau tėvą Gediminą, Astijų, kitus brolius pranciškonus, klausiausi jų mokymų.

Per tai ir susipažinau su šventuoju Pranciškumi. Pradėjau domėtis ir skaityti apie šv. Pranciškaus gyvenimą, tradiciškai palietė „Šv. Pranciškaus žiedeliai“, patraukę ir užkrėtę daugelį žmonių. Su keletu kurso draugų, dabartiniu Subačiaus klebonu kunigu Vidmantu Bloškiu ir Pakutuvėnų klebonu Andriumi Nenėnu, susidomėjome galimybe stoti į Mažesniųjų brolių ordiną. Nuėjome pas pranciškonus pasikalbėti ir Andrius įstojo.

Šį pašaukimo klausimą svarsčiau ilgiau nei stojimą į kunigystę. Tardamasis su dvasios tėvu gavau patarimą surašyti ant lapo visus pliusus ir minusus. Matyt, pritrūko tų pliusų. Turėjau svajonę tapti klebonu. Jau dešimt metų kunigauju, bet dar nesu buvęs klebonu, svajonė dar neišsipildė. Pagrindinis motyvas visgi buvo šis: jeigu būsiu vienuolis, mažai šansų, kad turėsiu parapiją. Paradoksas, kad mano brolis Antanas, nesvajojęs būti klebonu, jau pusantrų metų tarnauja kaip Kretingos parapijos klebonas. Nežinau, ką tai galėtų reikšti. Tačiau pranciškoniška dvasia niekur nedingo. Sužinojau, kad ir būdamas dieceziniu kunigu galiu priklausyti pranciškoniškajai šeimai ir įstojau į Pasauliečių pranciškonų ordiną“.

Apie kun. Gintaro Blužo OFS pašaukimą, tarnystę, pomėgius kviečiame plačiau paskaityti šioje knygoje.

Gerbiamas kun. Gintarai, linkime Jums Dievo palaimos ir stiprybės darbuojantis mūsų parapijos Viešpaties vynuogyne.

                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021