Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis jaunimo susitikimas (2019-10-06)

Paskelbta: 2019-10-08


Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. (Fil 2,1-2).

Meldžiu, kad tavoji tikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išaugtų į pažinimą visokio gėrio mumyse, nukreipto į Kristų (Fm 1,6).

Štai ir įvyko pirmasis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimo susitikimas, skirtas aptarti naujų metų planą, išsikelti uždavinius ir pasidalinti bendryste.


Kviečiame jaunimą prisijungti, kartu švęsti šv. Mišias, pabūti artumoje su Jėzumi Švenčiausiame Sakramente, pasikalbėti apie naujas iniciatyvas, smagiai praleisti laiką kartu.

Susitikimai vyksta sekmadieniais 16.30 val. bazilikoje, 3a.

                          Jaunimo vadovė Anna Maria Kelly Skirbantaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021