Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Žaliakalnio progimnazijos vaikų Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje (2019-05-12)

Paskelbta: 2019-05-14

Gegužės 12 dieną, Gerojo Ganytojo sekmadienį, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje įvyko nuostabi šventė - vaikučiai pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdeles.  Gausus būrys vaikų iš  Žaliakalnio progimnazijos ir jų atlydėjusių tėvelių bei kitų artimųjų aktyviai dalyvavo Eucharistinėje puotoje. ( Vaikus ruošė  tikybos mokytoja Virginija Juodpusienė)
Prieš šv. Mišias vaikus, kurie netrukus priims Pirmąją šventąją Komuniją, laimino jų tėveliai ar globėjai. Šventąsias Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Sekmadienio skaitinius ir bendruomeninę maldą skaitė tėveliai. Bendruomeninėje maldoje buvo meldžiamasi už dar tebesiruošiančius sakramentams ir už juos ruošiančiuosius, buvo prašoma Viešpaties išlaikyti tyras širdis tų, į kurias šiandien pirmą kartą Jis nužengs ir laiminti jų tėvus.

Klebonas mons. V. Grigaravičius homilijos metu kreipėsi į vaikų tėvelius. Jis akcentavo tėvų pareigą vaikais rūpintis nuo pat gimimo ir neištarti (atsidusus): ,,Sutvarkiau, atlikau..“, kai vaikai prieina Pirmosios Komunijos. Jų pareiga vesti vaikučius dvasiniu keliu ir toliau, rūpintis, kad jie ne tik sveikai maitintųsi ar sportuotų, bet ir juos nuolat lydėtų malda ir tėvų palaiminimas.

Mons. V. Grigaravičius priminė tėveliams apie vaikelių pirmuosius žingsniukus, kaip tėvai saugoja savo mažylius, kad anie nepargriūtų, kaip prilaiko..."Gimdytojai yra pirmieji gerieji ganytojai, kurie visur ir visada , "gano" savo vaikučius. Kai einate palinkėti labos nakties savo vaikams, - sako klebonas, - pabučiuojate, suklupkite visi drauge bendrai maldai, palaiminkite juos, nuolat laiminkite ir melskitės už savo atžalas“.


Klebonas pateikė vienos motinos pasakojimą, kuri tris metus atkakliai, kantriai ir nepaliaujamai meldėsi už savo sūnų. Šiandien ji ir jos sūnus džiaugiasi puikiu gyvenimu.  Mons.  Vytautas pabrėžė, kad būtina ir patiems tėvams lydėti vaikus į šv. Mišias, nes yra vaikų, pasak monsinjoro, kurie skundžiasi, kad tėveliai po Pirmosios Komunijos šventės nebelanko bažnyčios, o vienų vaikų neišleidžia.


Aukos liturgijoje  aktyviai dalyvavo tėvai.  Jie  nešė savo dovanas, kuris yra  skiriamos liturgijos šventimui: smilkalai, padėkliukas su indeliais vandeniui ir vynui, aliejus bei  liturginis rūbas.

Šventinę nuotaiką palaikė muzikinis duetas Gintarė ir Alfonsas, kurie visus metus vaikus mokė giesmių su animacijomis.Po šv. Mišių visi suklupę pagarbinome Švč. Sakramentą. Po to vaikai gavo įrėmintus pažymėjimus apie šį svarbų įvykį jų gyvenime.
                                                                        Katechetė VirginijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021