Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje - svečiavosi Punsko lietuviai (2019-05-08)

Paskelbta: 2019-05-13

 

Praeitų metų rudenį sambūrio senjorai svečiavosi Punsko krašte, kur buvo labai nuoširdžiai priimti ten gyvenančių lietuvių, susipažino su jų gyvenimu ir krašto istorija.

Gegužės septintą pas mus atvyko grupė punskiečių - tai savivaldybės darbuotojai ir Trečiojo amžiaus universiteto nariai. Papasakojome mūsų šventovės istoriją, aprodėme kiekvieną kampelį. Prie arbatos ir kavos puodelio įvyko susitikimas su mūsų klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi, kuris papasako apie parapijos gyvenimą, domėjosi kaip gyvena Punsko lietuviai.


Punsko viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis pasidžiaugė , kad lietuviai, gyvendami Punsko krašte, išsaugojo lietuviškumą, puoselėja tradicijas. Tai buvo labai nuoširdus pabendravimas, kai įspūdžiais dalinosi visi. „Mes labai dėkojame už nuoširdų priėmimą, džiaugiamės apsilankę Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, susipažinę su jos ir tautos istorija „ - sakė Jonas Vaičiulis.

Vakare punkiečiai pamatė Kauno muzikinio teatro spektaklį, kurį bilietus jiems padovanojo Lietuvos Seimo narys Kazimieras Starkevičius.


Beje, jo iniciatyva ir dosnumo dėka senjorai ir apsilankė Punsko krašte. Viliamės, kad tokie susitikimai ne tik praturtina, bet ir stiprina lietuvybę.

                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021