Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Biblijos studijų grupėje - Dar vieneri metai su Šventuoju Raštu (2019-05-08)

Paskelbta: 2019-05-08


Nejučiomis prabėgo dar vieneri metai, kuriuos Biblijos studijų nariai skaičiuoja nuo rudens iki vasaros. Šiame sumaterialėjusiame pasaulyje, kai svarbiausiomis vertybėmis tapo pinigai, prabanga, pramogos, kai bendravime dominuoja puikybė, savęs išaukštinimas, valdžios ir garbės troškimas, kai dvasingumas ir žmoniškumas tapo tikru deficitu, Švento Rašto arba Biblijos studijos buvo tikra atgaiva, ramybės, draugiškumo ir bendrystės oazė.

Šiais metais grupei vadovavo Biblijos žinovas, teol. lic. kun. Algirdas Akelaitis. Užsiėmimai vyko kas antrą savaitę, po pusantros valandos.


Kunigas pasiūlė skaityti ir apmąstyti Pradžios knygą. Į kiekvieną užsiėmimą kiekvienam dalyviui atnešdavo pažodinį vieno skyrelio vertimą iš hebrajų kalbos. Suprantama skaityti tokį tekstą be rimto paaiškinimo būtų beprasmis reikalas.

Tačiau dėka kunigo Algirdo erudicijos, pedagoginio talento, sugebėjimo įtraukti klausytojų dėmesį į skaitomą Rašto ištrauką, pastebint jos detales, atkreipiant dėmesį į parašymo aplinkybes, pateikiant istorinę informaciją apie to laiko kultūrą, palyginant ištrauką su kitomis Šv. Rašto vietomis, galiausiai ją susieti su dabartiniu gyvenimu, ne tik padėjo kitomis akimis žvelgti į Bibliją, bet skatino vėl iš naujo ją skaityti ir bandyti kunigo akimis žvelgti ir suprasti, ką autorius norėjo pasakyti to meto ir šiandienos žmonėms.

Be to, Biblija atsivėrė mums kaip literatūros kūrinys, kuriam būdingi visi literatūros žanrai ir stiliai: mitai, pamokslai, pranašystės, laiškai, himnai, psalmės, raudos, palyginimai, patarlės ir kiti. Visa tai, naujai skaitydamas, pakankamai lengvai atrandi, ir tai verčia ne tik žavėtis autorių gebėjimais, bet sukelia dėkingumo jausmą Tam, Kuris tave sukūrė ir leido pažinti Jo sukurtąjį Pasaulį!

Visos grupės (apie pusšimtį narių) nuoširdžiai dėkoju parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už rūpestį parapijiečių dvasiniu tobulėjimu, kun. Algirdui Akelaičiui už nuoširdų pasiruošimą, kūrybingą Šv. Rašto perteikimą, teologinius įvykių paaiškinimus, dėka ko patyrėm didelį dvasinį peną.

                                                    Biblijos studijų grupės koordinatorė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021