Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Senjorų Velykos (2019-04-24)

Paskelbta: 2019-04-29

Jau tapo tradicija, kai sambūris kartu švenčia Šv. Velykas. Šiemet jau dvyliktą kartą paskutinįjį balandžio trečiadienį didelis būrys senjorų susirinko prie kuklaus, pavasariniais žiedais papuošto stalo.
Ar gyva mumyse Prisikėlimo šventė, ar išgyvenome visa savo esybe, ar džiaugiamės sulaukę iškilios, vilties ir meilės kupinos šventės?

Kai kartu kelios dešimtys sambūrio narių, kai tvyro gera nuotaika, gerumas ir viltis, kai šypsosi ne tik akys ... Ar bereikia kuo daugiau, kai didelėje šeimoje jaučiamės jaukiai ir maloniai, kai sulaukėme ir galėjome išgyventi Prisikėlimo stebuklą?
Popietėje dalyvavo mūsų dvasios tėvas vikaras kun. Julius Grigonis. Jis priminė, kas liudija Prisikėlimą, koks didelis slėpinys yra Velykos, kurį reikia išgyventi, kuris atneša didelę prasmę, didelę viltį mūsų gyvenime.“Linkiu visiems vilties ir tikėjimo. Kas bus gyvenimo atrama, jeigu nebus tikėjimo, - sakė kun. Julius, - atiduokime viską Dievui ir save, būkite laimingi apdovanoti Dievo malonėmis“.

Bendra malda, palaimintas mūsų kuklus šventinis stalas. Kuris margutis gražiausias, kuris stipriausias? Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais.
Ilgai bendravome, dalinomės Velykų džiaugsmu. Nuskambėjo ir senjorų pamėgtos dainos. Popietėje vyravo pakili, šilta nuotaika, net ir skirstytis neskubėjome. Bendra malda, padėkodami Dievui už visas malones, dėkodami ir vienas kitam už bendrystę, atsisveikinome iki kito susitikimo.
                                                            Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021