Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasidalinimas gerumu su Carito sriubos valgyklos lankytojais (2019-04-18)

Paskelbta: 2019-04-19


Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėt ir man. Buvai ištroškęs vandens man davei, buvau išalkęs pavalgydinai, Pas mano Tėvą tavęs laukia džiaugsmas...

Didžiąją gavėnios savaitę Kauno „Saulės“ gimnazijos bendruomenė rengė akciją „Pasidalinkime Velykiniu džiaugsmu“ Caritas organizacijos globojamiems “Sriubos valgyklos“ lankytojams.

Džiugu, kad šioje akcijoje dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir jų tėveliai, mokytojai. Maisto produktų labdara buvo skirta patiriantiems nepriteklių, seneliams ir neįgaliems žmonėms. Šventiniam jų stalui buvo padovanoti moksleivių vašku marginti margučiai, įteiktos jų rankomis pieštos Velykinės sveikinimo atvirutės.


Septyniasdešimt septyni  „Saulės“ gimnazijos moksleiviai lankėsi pagalbos reikalingų žmonių namuose ir padėjo jiems sutvarkyti namus, pasiruošti Kristaus Prisikėlimo šventei.

Parapijos klebonas  mons. Vytautas Grigaravičius dėkojo gimnazijos direktorei Sonatai Drazdavičienei už gimnazijos bendruomenės pasidalinimą šiluma ir žmogišku gerumu: “Dėkingi esame ne tik moksleiviams, bet ir jų tėveliams bei mokytojams, kurie skiepijate savo moksleiviams atsakingumo ir pagarbos jausmą vyresniems, garbaus amžiaus žmonėms, kuriems taip reikalingas jaunų žmonių palaikymas ir jų pagalba. Gražios ir prasmingos jums Šv. Velykų šventės!“ – linkėjo monsinjoras.

                                                

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021