Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenėje svečiavosi Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius (2019-04-12)

Paskelbta: 2019-04-17


Balandžio 11 d. Kristaus Prisikėlimo šeimų bendruomenėje svečiavosi Kauno apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius.

Kaip žinoma, vysk. Jurevičius dirbdamas Kaišiadorių vyskupijoje gilinosi į pal. T. Matulionio, pal. M. Giedraičio asmenybes. Todėl tema, kurią pristatė, buvo pal. M. Giedraitis.


Susitikimo metu vysk. A. Jurevičius išsamiai pristatė (bendruomenei tai buvo pirmoji pažintis) 2018 metais popiežiaus Pranciškaus paskelbtą palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Mykolas Giedraitis gimęs Giedraičiuose (kituose šaltiniuose teigiama, kad Videniškiuose, Molėtų raj.) liaudyje jau buvo vardinamas, kaip "šventasis". Luošas, turėjęs judėjimo negalią, pasižymėjo uolumu dvasiniame gyvenime. Visada rasdavo laiko išklausyti žmones, kurie patyrė, kad po pasikalbėjimų su M. Giedraičiu, išsipildydavo jų prašymai, dingdavo negalios. Kaip sakoma liaudyje, kad jeigu žmonės kažką laiko šventuoju, tai jis ir yra šventasis. Pal. M. Giedraitis palaidotas Krokuvoje, Lenkijoje.

Vakaro bendrystės metu vysk. Jurevičius taip pat supažindino su Lietuvą ir Lenkiją jungiančiomis iškiliomis istorinėmis asmenybėmis, kaip Jogaila, pal. Jadvyga, šv. Kazimieru, šv. Rapolu Kalinausku ir kt.

                              Koordinatorė S.Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021