Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Tautos perlas Juozas Tumas - Vaižgantas (2019-04-10)

Paskelbta: 2019-04-15


Lietuvą ir lietuvius mylėjau... Tai kunigo, rašytojo, istoriko, literatūros kritiko, draudimo leidinių platintojo Vaižganto žodžiai.

Šie metai yra paskelbti Vaižganto metais. Tad neatsitiktinai sambūrio pirmo balandžio trečiadienio popietė ir buvo skirta šiam iškiliam lietuviui atminti.

Violeta ir Antanas Bakučiai itin išsamioje, jaudinančioje muzikinėje kompozicijoje atskleidė Juozo Tumo - Vaižganto gyvenimą, jo siekius, jo pasišventimą Lietuvai. Visi jo darbai kaip perlų karoliukai, palikę labai ryškius pėdsakus mūsų tautos istorijoje, kultūroje.


Kompozicijos autoriai labai subtiliai keliavo Vaižganto gyvenimo keliais ir takeliais, atskleisdami, kokia aplinka ir kokia šeima brandino asmenybę, apžvelgė jo kūrybos aruodus. Jis buvo deimantas mūsų tautos istorijoje.

Anot monsinjoro Kazimiero Vasiliausko,- Vaižgantas buvo tarsi Dievas...

Senjorai pasidžiaugė labai prasminga popiete, linkėdami Violetai ir Antanui Bakučiams kūrybinės sėkmės, renkant tautos perlus ir apie juos skleidžiant žinią įvairaus amžiaus tautiečiams.

                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021