Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Vilniuje (2019-03-25)

Paskelbta: 2019-03-26


Šį kartą Kristaus Prisikėlimo parapijos Šeimų bendruomenės rekolekcijos išsiskyrė savo formatu.

Buvo pasirinkta vienos dienos piligriminė kelionė į Vilnių. Po kelionės metu mons. V. Grigaravičiaus išsakytų dvasinių minčių ir rožinio maldos, pirmas maršruto punktas buvo Vilniaus šv. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika.

Aplankėme katedros požemius, sužinojome dramatišką katedros istoriją. Arkikatedros požemiuose įrengta ekspozicija atspindi jos istoriją, statybos ir rekonstrukcijos etapus nuo XIII a. karaliaus Mindaugo statytos pirmosios Lietuvos katedros iki paskutinės jos rekonstrukcijos.


Arkikatedros požemiuose buvo laidojami žymūs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmonės: didikai, vyskupai, kunigaikščiai. Čia buvo palaidotas Lietuvos valdovas Vytautas Didysis bei jo žmona Ona, karališkajame mauzoliejuje po šventojo Kazimiero koplyčia – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras, dvi karalienės - Žygimanto Augusto žmonos: Elžbieta Habsburgaitė ir Barbora Radvilaitė.

Katedros požemiuose gėrėjomės seniausia Lietuvoje freska (XIVa.), kurioje vaizduojamas Kristaus nukryžiavimas.

Kelionės kulminacija – šv. Mišios Aušros vartų šventovėje, šv. Mišioms vadovavo mons. Vytautas.


Po Mišių lydimi Vilniaus Šv. Kankinės Paraskevės ortodoksų parapijos klebono kun. Vitalijaus Mockaus, lankėmės Marijos Magdalenos pravoslavų moterų vienuolyne, Šv. Kankinės Paraskevės cerkvėje. Kun. Vitalijus Mockus papasakojo apie ortodoksų radikalų elgesį - susilaikymą gavėnios metu, akcentavo, kad gavėnia tai ypatingas laikas, skirtas atsinaujinti tiek dvasia, tiek kūnu.

Labai dėkojame dvasininkams mons. Vytautui Grigaravičiui ir kun. Vitalijui Mockui už skirtą brangų laiką.

                                                                        S.Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021