Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - susitikimas su jėzuitu Aldonu Gudaičiu SJ (2019-03-21)

Paskelbta: 2019-03-25


Viską  didesnei   Dievo garbei - tai Šv. Ignaco Lojolos, Jėzuitų Ordino įsteigėjo, šūkis. Šiemet Lietuvoje paskelbti Jėzuitų misijos metai, nes sukanka 450 metų, kai jėzuitai atėjo į Lietuvą.

Apie juos kovo 20-osios popietėje mums pasakojo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, Jėzuitų gimnazijos kapelionas, Kauno jėzuitų namų vyresnysis, teol. lic. kun. Aldonas Gudaitis SJ.


Rektorius  trumpai apžvelgė apie jėzuitų gyvenimą Lietuvoje, kokie jų pagrindiniai tikslai ir siekiai. Ir ,siekdamas gilumos, atskleidė, kas yra tas Ignaciškas dvasingumas, ką jis padeda įprasminti, ko siekė Ignacas, burdamas jėzuitus, kokie pagrindiniai jų gyvenimo principai. Taip pat labai subtiliai aiškino, kokie Ignaco būdai melstis ir kaip pasinaudoti Ignaco patirtimi maldoje. „Bet kokia žmogiška patirtis - Dievo garbei“, - teigė prelegentas, - branginkite savo patirtį, prisimindami, kad Dievas bendrauja su kiekvienu kūriniu ir Dievą galima atrasti visuose dalykuose“.

Šioje popietėje senjorai ne tik pasisėmė žinių apie jėzuitus, klausydamiesi gerbiamo svečio – Šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektoriaus kun. Aldono, bet buvo ir sujaudinti jo betarpiškumu, sklindančia šiluma ir artimo meile.

Visi buvo nustebinti, kai svečias su kiekvienu susipažino, paspausdamas ranką. Ilgai senjorams neišblės iš atminties, ką popietėje padovanojo kun. Aldonas. Dėkodami už gilią pamoką, linkėjome Dievo palaimos ir nepavargti skleidžiant Evangelijos žodį.

                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021