Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tęstinis Tikėjimo išpažinimo aptarimas Šiluvos Švč. M. Marijos draugijoje (2019-03-01)

Paskelbta: 2019-03-04

 

Pirmąjį š. m. kovo mėn. penktadienį susirinkome prie bendrystės stalo.

Po maldos tęsėme Katalikų Bažnyčios Tikėjimo Išpažinimo apmąstymą vadovaujant draugijos dvasiniam vadovui kun. Virgilijui Dudoniui.

Šį kartą sustojome ties Išganytojo asmeniu. Buvo įvairių įžvalgų, diskusijų, net broliškų pasiginčijimų ir ... gražių atradimų: 1. Jėzus bausmę už mus atkentėjo, tad kviečiami Dievui pirmiausia dėkoti - rasti šviesą tamsoje. 2. Negeidžiantiems Toros ir Jėzaus Gerosios Naujienos, pranašai ir Viešpats buvo priversti "kalbėti" kūno kalba... 3. Dangus krikščioniui yra tik ten, kur yra Jėzus Kristus.

Susirinkimą baigėme Rožinio malda ir Eucharistijos šventimu.. . Junkitės į mūsų bendruomenę.

                            Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021