Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Konferencijoje „Lietuvos šimtmečio kankiniai“ moksleiviai atskleidė, kaip jiems šiandien prabyla kankinių istorijos (2019-02-28)

Paskelbta: 2019-03-04


 2019 m. vasario 28 dieną Kauno arkivyskupijos salėje vyko moksleivių konferencija „Lietuvos šimtmečio kankiniai“. Joje 9–12 klasių moksleiviai iš Kauno „Saulės“, „Vyturio“, „Rasos“, Santaros“, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, Kulautuvos pagrindinės mokyklos pristatė iš viso 14 darbų (mokslinių, publicistinių, meninių) apie mūsų tikėjimo kankinius. Šioje konferencijoje darbus pristatė net 8 Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai: Laura Rėkutė, 2H (Elenos Spirgevičiūtės pavyzdys šiandienos jaunimui), Martyna Marcinkevičiūtė, Liucija Ramaslauskaitė, 4H (Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė), Ieva Dambrauskaitė, 2E (Lašelis tyras, eilėraštis), Arielė Ugnė Tarasevičiūtė, 3G (Paslaptingas vieno žmogaus (pa)likimas, pastelės darbai), Austėja Semčiukevičiūtė, 3G (Kaip šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazija padėjo suformuoti Elenos Spirgevičiūtės asmenybę?), Adrija Barvainaitė, Martynas Jankauskas, 1A (Doros ir moralės svarba šiandieniniam jaunimui).

Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių darbai konferencijai atrinkti pagal gimnazijoje vykdytą projektą „Kilni dvasia“, skirtą paminėti Elenos Spirgevičiūtės 75-ąsias mirties metines bei padėti mokiniams suprasti šios kankinės, kaip jų bendraamžės, taip pat kaunietės, besimokiusios tuose pačiuose „Saulės“ rūmuose, pasiaukojantį pavyzdį, kuriuo norėtųsi sekti, išryškinti ir aktualizuoti doros svarbą gyvenime.

Projekto kuratorė gimnazijos pavaduotoja ugdymui Lijana Čiarienė. Projekto vykdymo grupės nariai: kun. Andrius Končius, Kauno arkikatedros bazilikos vikaras, VDU kapelionas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės bylos postulatorius; kun. Nerijus Pipiras, Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras, LSMU Kauno klinikų kapelionas, Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas; Nijolė Kulėšienė, Kauno ,,Saulės” gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė; Solveiga Laučienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Aušrelė Krunglevičienė, Kauno ,,Saulės” gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė; Neringa Zaveckienė, Kauno ,,Saulės” gimnazijos etikos mokytoja metodininkė.


Minint buvusios „Saulės“ gimnazijos mokinės Elenos Spirgevičiūtės mirties metines projektu „Kilni dvasia“ siekta priminti mokiniams apie ją, ne tik kaip herojiškai pasirinkusią kankinės kelią, bet ir savo gyvenimą puošusią krikščioniškomis vertybėmis. Šios tylios ir nuolankios mergaitės gyvenimo pavyzdys turi ko pamokyti dabartinę jaunąją kartą, išgyvenančią laisvo pasirinkimo, autoriteto ir vertybių krizę.

Praėjo 75-eri metai nuo kraupios sausio nakties, kai devyniolikmetė Elena prievartos ir smurto akivaizdoje pasirinko išlikti ištikima Kristui bei savo orumui ir dėl to pasirinko mirti, bet nenusidėti. Jos istorija XXI a. jaunuoliui primena pasitikėti Dievu bei krikščioniškosiomis vertybėmis. Anot kun. Nerijaus Pipiro, kad taptum pavyzdžiu kitiems, nereikia didžių atradimų ar ypatingų pasiekimų, žmogų ypatingą daro jo paprastas nuolankumas, mažumas, kilnių idealų siekis. Išsamiau skaityti  >>>

                                     S.Laučienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021