Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su kunigu poetu Robertu Grigu Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2019-02-25)

Paskelbta: 2019-02-25

Vasario 24 d. konferencijų salėje vyko susitikimas Kauno arkivyskupijos kunigu, pasipriešinimo sovietiniam rėžimui dalyviu, poetu Robertu Grigu.

Aktorius E. Stancikas pristatydamas kun. Robertą Grigą, atviravo, kad netikėtai į rankas pateko šio kunigo  knyga „Dangus ir Dykuma“ ir bevartydamas ją  susimąstė: „O kodėl nepasikviesti  autoriaus į projektą „Dialogas – žodis ir spalva“?


„Šis kunigas net sovietiniame gruode nešė pavasario ženklus ir tie pavasario ženklai nešė mus link laisvės. Vilniuje ūžia knygų mugė ir kaip smagu sutikti daug žmonių, besidominančių knygomis ir jas skaitančių. Mes jau atvertėme ne vienos knygos puslapius, tai  ir R. Keturakio, ir  A. Ruseckaitės, o dabar ir kun. R. Grigo, nes knygose gyvenanti dvasia mus maitina...“, - kalbėjo Egidijus Stancikas.

Tikriausia nereikia pristatinėti kun. R. Grigo, visi jį gerai pažįsta kaip drąsų kunigą, kuris išdrįso kalbėti tiesą. Studijavo pogrindinėje Kauno kunigų seminarijoje, bendradarbiavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje, laikraštyje „Aušra“. Nuo 1975 m. rašė (slapyvardžiais Rasūnas, Skaidrūnas, Rūtautas), leido ir nelegaliai platino eilėraščių rinkinius „Benamės svajos“, „Kelias Lietuvon“, „Katakombų gėlės“, „Marijos ašara“, parašė atsiminimus apie armiją „Rekrūto atsiminimai“.


Prasidėjus Lietuvos sąjūdžiui įsijungė į sąjūdžio veiklą, 1991 metais sausio 13-tos naktį  Parlamente - aukojo šv. Mišias, klausė išpažinčių, teikė sakramentus, buvo kartu su kitais kovojančiais už laisvę.

„Tai buvo sunkių išbandymų, bet kartu ir esminio dvasinio lūžio bei apsivalymo dienos. Po to, kai labai realaus pavojaus akivaizdoje išgyvenome vienybę, kai apsisprendėme už laisvę, suvokdami, kad ji gali pareikalauti pačios didžiausios aukos, Nepriklausomybė įgavo tikrą pamatą ir tapo aišku, jog sovietmetis baigėsi, prasidėjo nauja epocha. Su savais išbandymais, savais keliais ir klystkeliais, įvairiais aspektais ne mažiau sudėtinga, bet jau kita ( iš LKB Kronika).

Kun. Robertas Grigas atėjęs į savo knygos pristatymą, prisipažino, kad esąs labai nustebintas susirinkusių žmonių gausa, greitu jo knygų išsiplatinimu.


Vėliau jis pasidalijo asmeniniu išgyvenimu: kaip gimsta poetas, kaip ateina pašaukimas. Poetas dėkojo Viešpačiui ir tėveliams, kurie jį augino, įskiepijo meilę tikėjimui ir Tėvynei. Jis dar ankstyvoje jaunystėje, būdamas vos 15 metų, rašė patriotinius eilėraščius, jo sąmonėje jau tada buvo pasipriešinimas, trėmimas, Lietuvos skriauda.

Kun. Robertas skaitė eilėraščius iš savo poezijos rinkinių, jam talkino aktorius E. Stancikas skaitydamas eiles iš antrosios jau Atgimimo ir Nepriklausomybės metais parašytos knygos „Dangus ir Dykuma“.

Ačiū Jums, kunige Robertai, už nuostabiai praleistą popietę.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021