Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutuoktinių Maldos vakaras Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2019-02-15)

Paskelbta: 2019-02-18


Vasario 15 d. pavakarę parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su jaunų šeimų koordinatore sese Ramute Budvytyte pakvietė sutuoktinius į Maldos vakarą.

Prieš šv. Mišias sutuoktiniai, nešdami žvakutes prie altoriaus, prašė, kad Šventoji Dvasia pripildytų jų gyvenimą dieviška meile, tikėjimu ir ramybe.

Po to savo liudijimu pasidalijo Lino ir Rasos šeima, pragyvenusi santuokoje 25 metus.

Monsinjoras, sveikindamas susirinkusias šeimas ir dėkodamas joms už atvykimą, pasidžiaugė, kad ši tradicija parapijoje tęsiasi jau keletą metų. Jis kvietė dėkoti Dievui už sutuoktinių meilę ir prašyti Viešpaties palaimos tolesniame jų vedybinio gyvenimo kelyje.

Per homiliją klebonas kalbėjo: “Šiandien susirinkote atnaujinti Santuokos sakramentą. Matau ne tik daug jaunų šeimų: su vaikučiais, bet ir šeimų, nuėjusių ilgą santuokinio gyvenimo kelią.

Santuokos sakramentas, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, yra vyro ir žmonos meilės sąjunga. Pirmaisiais santuokos metais atrodo viskas gera, smagu, esate laimingi, bet metams bėgant laukia išbandymai, sunkumai, reikia aukotis dėl šeimos, vaikų. Pabūgus sunkumų, atsiranda neištikimybė, dingsta meilė "

Klebonas pateikė du kriterijus, leidžiančius atpažinti tikrą ir netikrą meilę. Tikroji meilė išsakoma ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Norint patekti į Dangaus karalystę reikia vykdyti Dievo valią, dalinti meilę.

Po homilijos sutuoktiniai, sustoję bazilikos viduryje ir susikibę rankomis, tarė santuokos priesaikos žodžius.

Parapijos jaunos šeimos, dalyvaudamos šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius, nešė atnašas: medų - kaip padėką Viešpačiui, druską, kad visuose gyvenimo sunkumuose juos lydėtų Kristaus stiprybė ir jėga, duoną ir vyną, kad prisikėlęs Kristus gyventų mumyse.

Sutuoktiniams buvo išdalintos širdelės, ant kurios turėjo parašyti vienas kitams palinkėjimą.Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras suteikė iškilmingą palaiminimą sutuoktiniams ir pakvietė juos į agapę konferencijų salėje.


Šv. Mišių metu giedojo parapijos jaunos šeimos, pritariant Gintarei su gitara.


                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021