Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Jie kūrė Lietuvą (2019-02-07)

Paskelbta: 2019-02-13


Artėja Vasario 16-oji, tad neatsitiktinai vasario šeštosios senjorų popietė buvo skirta Valstybės dienai.

Lietuvos 100-mečiui skirtą programą apie vieną iš Nepriklausomybės aktų signatarų Joną Vileišį pamatėme istorinėje muzikinėje kompozicijoje, kurios kūrėja ir atlikėja Violeta Bakutienė, muziką parinko Antanas Bakutis.

Kas Jis - Jonas Vileišis, kokiais darbais Jo vardas įrašytas Lietuvos istorijoje? Ką nuveikė šis veiklus lietuvis Lietuvos draugijoje nukentėjusiems nuo karo šelpti, Lietuvos mokslo draugijoje, Lietuvos valstybės Taryboje, būdamas ministru, Kauno miesto burmistru?


Jonas Vileišis paliko ženklius darbus, taip pat įkvėpė ir drąsino kitus tarnystei vardan Lietuvos, buvo tarpe tų, kurie klojo valstybės pamatus. Mono spektalio kūrėjai Violeta ir Antanas Bakučiai turininga kompozicija atskleidė ne vieno dešimtmečio mūsų valstybės vystymosi faktus, išryškindami Jono Vileišio ir jo šeimos nuopelnus Lietuvai.

                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021