Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sutvirtinamųjų rekolekcijos Šiluvoje (2019-02-11)

Paskelbta: 2019-02-12


Sausio 11-13 dienomis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos sutvirtinamieji, uoliai besiruošiantys priimti dar vieną sakramentą savo gyvenime, po savaitinių Alfa kurso susitikimų kursą vainikavo trijų dienų rekolekcijomis Šiluvoje.

Šventosios Dvasios savaitgalis privertė mus akimirkai sustoti ir atkreipti dėmesį į santykį su savimi, Dievu ir artimu. Palikę mobiliuosius telefonus užrakintus, atsidavėme Šventosios Dvasios vedimui, mokymams ir bendrystei. Po truputį tampame bendruomene ir tvirtiname tikėjimą.


Savaitgalio pakilimas įvyko šeštadienį Susitaikymo pamaldų metu, kai atviros širdys priėmė Susitaikinimo sakramentą ir šlovino Dievo Gailestingumą giesmėmis.

Sugrįžę į Kauną, dar uoliau įsijungėme į šv. Mišias, patarnaujame, skaitome skaitinius ir mokomės šlovinti! Ačiū Dievui, kad liečia mūsų širdis!

Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunimas, įkvėptas Advento dvasios, išsikėlė tikslus Gavėnios laikotarpiui ir visiems likusiems mokslo metams: aplankyti vienišus senelius, išmokti giedoti, susipažinti su Kauno jaunimo bendruomenėmis bei iškeliauti į piligriminę kelionę.

Dar Gavėnios nesulaukę, jau susipažinome su Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimu ir dalyvavome Taize pamaldose. Kaip gera melstis su bendraamžiais ir bendraminčiais! Telaimina Dievas visus mūsų planus ir lūkesčius! Telaimina Dievas jaunimą!

                        Parapijos jaunimo vadovė A.M.Kelly Skirbantaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021