Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje paminėta Pasaulinė ligonių diena (2019-02-12)

Paskelbta: 2019-02-12


Vasario 11-ąją vis Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos pasirodymus Lurde  ir švenčia Pasaulinę ligonių dieną, kuri pradėta švęsti šv. Jono Pauliaus II iniciatyva.

... „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8). Šiuos žodžius Jėzus ištarė apaštalams siųsdamas juos skleisti Evangelijos, kad jo Karalystė galėtų plisti per dovanojamos meilės gestus. Bažnyčia, būdama visų savo vaikų, ypač ligonių Motina, primena mums, kad didžiadvasiškos dovanos gestai, tokie kaip Gerojo Samariečio, yra labiausiai įtikinantis evangelizacijos kelias. Ligonių slauga reikalauja profesionalumo, švelnumo, laisvai dovanojamų spontaniškų ir paprastų veiksmų, pavyzdžiui, paglostymo, kurie leidžia kitam pasijusti, jog jis yra „brangus“ ,- rašo popiežius savo žinioje 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2019 m. vasario 11-oji).

Atsiliepdami į popiežiaus raginimą vasario 11 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje kunigai šv. Mišių metu kvietė pamąstyti ką reiškia  žmogui sveikata,  darna su savimi, supančiu pasauliu.


Minint šią dieną kvietė atkreipti dėmesį, kad mūsų visuomenė būtų tolerantiškesnė žmonėms, ypač sunkiai sergantiems, patiriantiems negalią.

Po šv. Mišių buvo teikiamas Ligonio sakramentas, kurį priėmė apie 150 tikinčiųjų.

Sekdami šv. Teresės pavyzdžiu „ atverti džiaugsmo bei vilties horizontus žmonėms, kuriems reikia supratimo ir švelnios meilės, ypač kenčiantiesiems“ Kristaus Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnybos darbuotojai, kartu su savanoriais kiekvieną dieną skuba pas sergančius, vienišus, neįgaliuosius parapijiečius ir  teikia jiems visas reikalingas paslaugas bei dalijasi  meile, rūpesčiais, džiaugsmais.


Taip pat teikia informaciją slaugantiems savo artimuosius, organizuoja mokymus "Gailestingai veik".

                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021