Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugija ir pirmųjų mėnesio sekmadienių vakarinė Eucharistija (2019-02-04)

Paskelbta: 2019-02-06

 

Pagrindinis Draugijos tikslas, kad Šiluvos šventovė klestėtų ir į Švč. M. Marijos kvietimą per amžius garbinti Dievo Sūnų Lietuvos žemėje atsilieptų kuo daugiau žmonių. Šiluva - išskirtinė Lietuvos šventovė: tai pirmoji Europoje Dievo Motinos Marijos Apsireiškimo vieta, garsėjanti ir stebuklingu Dievo Motinos paveikslu.


Pamaldumas Šiluvos Marijai mūsų parapijoje yra nuolat puoselėjimas, vakarais bazilikoje draugijos nariai kalba Rožinį, melsdamiesi Šv. Tėvo intencija, taip pat už taiką pasaulyje, Lietuvoje, parapijoje, kad kuo daugiau žmonių atsiverstų ir atvertų savo širdis Dievo malonėms.

Šiais metais Draugijos dvasios vadovas kun. Virgilijus Dudonis pasiūlė, kad kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 18 val. šv. Mišios būtų aukojamos už Šiluvos draugijos gyvus ir mirusius narius.

Taip buvo ir šį sekmadienį, vasario 3 d. Gausiai susirinkę draugijos nariai po Rožinio maldos dalyvavo šv. Mišių aukoje, klausėsi klebono mons. V. Grigaravičiaus homilijos, meldėsi prašydami draugijos nariams Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos globos.


Taip pat patyrėme dar vieną malonę: mat šį sekmadienį buvo laiminama šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ligų prašant šv. Blažiejaus užtarimo.

                                 Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Ada Azarevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021