Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Šv. Mišiose paminėtos paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos nario, architekto A. A. Sprindžio 1-osios mirties metinės (2019-02-04)

Paskelbta: 2019-02-04


Vasario 3 d. 11.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už  parapijos rėmėjus, geradarius  bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos narius, o ypač už atstatymo tarybos narį, architektą doc. Antaną Algimantą Sprindį prieš metus iškeliavusį anapilin.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.

Monsinjoras  nuoširdžiai dalijosi prisiminimais. "Nors tarp mūsų buvo didelis amžiaus skirtumas, bet bendravimas išliko atviras ir mielas, dažnai man jį tenka prisiminti“,- atviravo parapijos klebonas.

Dar ir dabar parapijos archyve yra saugojami architekto A. Sprindžio braižyti brėžiniai, kurie atlikti labai kruopščiai ir tik paprastu pieštuku.

Mes, kauniečiai, prisimename A. Sprindį ne tik kaip mūsų bazilikos architektą, bet ir kaip Kauno ilgametį vyr. architektą, suprojektavusį parduotuvę „Merkurijus“, „Kauko“ restoraną, Pramprojekto pastatą.

Savo faksimalėje A. Sprindys rašo: Padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau“ /2010.01.08/(Pilotas .lt 2018-02-01).

Ne veltui A. Sprindžiui suteiktas Architektūros riterio ordinas, Metų menininko premija už Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projektą, 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kaunui.

Po Mišių bendražygiai, artimieji, draugai išskubėjo į Petrašiūnų kapines, kur ilsisi architektas. Gėlės žiedas, uždegta žvakė, tai dar kartą padėka šiam Architektūros riteriui.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia....


                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021