Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijoje viešėjo Europos Komisijos atstovai (2019-01-31)

Paskelbta: 2019-01-31


Sausio 30 d. parapijoje viešėjo garbinga delegacija - Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) įgyvendinimą Lietuvoje prižiūrinčių institucijų atstovai iš Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno m. savivaldybės, Maisto banko ir kitų organizacijų.

Svečiai lankėsi parapijos Sriubos valgykloje, kurioje skurstantieji maitinami neretai vartojant šio fondo skiriamus ilgai negendančius maisto produktus.


Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) tikslas - skatinti socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje ir sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln. EPLSAF lėšomis ES šalyse finansuojamas maisto produktų ir higienos prekių įsigijimas bei partnerių organizacijų pagalba išdalinant šiuos produktus labiausiai skurstantiems asmenims.

Maisto produktus ir higienos prekes 2018 m. galėjo gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršijo 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (183 Eur). Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka parama galėjo būti skiriama ir kitais atvejais (tačiau asmens pajamos negalėjo viršyti 268,40 Eur per mėnesį).

2018 m. prašymus pateikusiems gyventojams buvo dalinami 17 skirtingų rūšių maisto produktai, kurie jie pasirinkti siekiant užtikrinti kiek įmanoma kokybiškesnės, subalansuotos žmonių mitybos. Maisto produktai gyventojams buvo dalinami 6 kartus per metus: vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.


Mūsų parapijos teritorijoje paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo organizuoja Žaliakalnio seniūnija.

Visą aktualią informaciją apie šio fondo veiklą taip pat galite rasti Fondo tinklapyje lietuvių kalba www.priimk.lt Parengta pagal https://www.priimk.lt irhttps://www.yammer.com/feadnetwork informaciją.

                                                         Jūratė Matikovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021