Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pastoracinės tarybos posėdyje svarstytas ir patvirtintas 2019 metų biudžetas (2019-01-29)

Paskelbta: 2019-01-29


Vasario 28 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko pirmasis šiais metais pastoracinės tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino pastoracinės tarybos narę Adą Azaravičienę artėjančio jubiliejaus proga.


Pagrindinė posėdžio tema buvo biudžetas. Klebonas supažindino su veikiančiomis grupėmis parapijoje ir jų narių skaičiumi, statistinėmis žiniomis bei finansinėmis ataskaitomis už 2018 metus. Parapijos ūkinė, ekonominė, finansinė veikla 2018 metais vykdyta remiantis 2009 m. išleisto Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimais.


Vėliau buvo svarstoma institucijų pateiktos paraiškos dėl lėšų skyrimo 2019 metams ir patvirtintas 2019 metų biudžetas.

                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021