Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Palaimintasis Mykolas Giedraitis (2019-01-17)

Paskelbta: 2019-01-22

 

Apie jo gyvenimą senjorai susipažino sausio 16-osios popietėje. Kaip jis siekė mokslų Krokuvos universitete, kokius tikslus savo gyvenime turėjo, kuo pasižymėjo vienuolijos bendruomenės gyvenime, kokios buvo pagrindinės jo dvasinio gyvenimo tobulėjimo priemonės. Mykolą pradėta laikyti palaimintuoju dar šešioliktame šimtmetyje, bet beatifikacijos byla liko nebaigta.

Tik praėjusių metų lapkričio 7 d. Apaštalų sostas paskelbė dekretą, kuriuo pripažįstamos Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškosios dorybės ir patvirtinamas jo kultas nuo neatmenamų laikų. Nuo šios dienos Mykolas Giedraitis – palaimintasis.

Popietėje sukalbėjome Palaimintojo Mykolo Giedraičio litaniją, kurioje yra kreipiniai į Mariją, šv. Juozapą, šv. Augustiną. Palaimintojo prašoma dešimčia skirtingų titulų, minimas išmintingas Palaimintojo kuklumas, šventumas. Keturis šimtmečius nenutrūkstantis pamaldumas į palaimintąjį Mykolą Giedraitį liudija, kad jis ir mūsų dienų šventasis.

Taip pat susipažinome ir dar su dviem garsios Giedraičių giminės atstovais. 17-ąjame amžiuje gyvenęs Merkelius Giedraitis buvo žemaičių vyskupas, lietuvių raštijos puoselėtojas, kuris laikomas „antruoju Žemaitijos krikštytoju“. Juozapas Arnulfas Giedraitis, gyvenęs 18 – 19 amž., buvo Lietuvos vyskupas, raštijos veikėjas, kanonistas.

Popietėje dalyvavęs dvasios tėvas kun. Julius Grigonis atsakė į senjorų klausimus, palaimino, linkėdamas sveikatos, o visose popietėse džiaugtis bendrystės pilnatve.

                                                                  Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021