Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Trijų Karalių šventė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2019-01-07)

Paskelbta: 2019-01-18


2019 sausio 6 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų ratelis kartu su vaikais šventė Trijų Karalių šventę, kuriai vadovavo ses. Ramutė Budvytytė.

Pasirengimai šventei prasidėjo nuo to, kad buvo išleista vaikiškų Kalėdinių giesmių knygutė, iliustruota vaikų priešiniais, nuotraukomis. Vaikai mokėsi giedoti giesmeles kartu su pritariančiais judesiais. Belaukiant šv. Kalėdų ir Trijų Karalių šventės parapijos vaikai buvo susirinkę į vaikų adoraciją mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Adoraciją vedė ses. Ramutė. Besiruošiant šventei vaikai su tėvais dalyvavo keliose giesmelių repeticijose ir kartą, kai repetavome konferencijų salėje, teko vaikams net truputi pašalti, kad viską deramai išmokti.


Trijų Karalių šventė sekmadienį prasidėjo vaikų giesmele apie angelus, kurią vaikai atliko kartu su tėveliais šv. Mišių pradžioje. Vaikams tai buvo įdomi patirtis, giedoti ten kur gieda „tikras“ choras. Visuotinėje maldoje vaikai ir tėvai meldė Kūdikėlį Jėzų pagalbos visoms šeimoms ir kiekvienam žmogui. Tai buvo puiki proga vaikams pagalvoti apie poreikius, prisiminti mirusius senelius, vienišus tėvus, šiais metais gimusius vaikučius.

Šeimų ratelio atstovai skaitė skaitinius nešė atnašas. Vaikai įdėmiai klausėsi klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus pamokslo. Vaikams pamoksle buvo įdomu išgirsti apie dovanas (auksą, mirą ir smilkalus), kurias atnešė Karaliai. Kas yra auksas ir smilkalai vaikams buvo aišku, bet tėvams teko paaiškinti negirdėtus žodžius, kas yra mira, kam ji skirta, kurią atnešė Išminčiai Jėzui.

Po šv. Mišių šventė nusikėlė į parapijos konferencijų salę. Salėje susirinko šeimos su mažais vaikais. Gaila, kad dalis vaikučių ir tėvelių sirgo ir negalėjo dalyvauti.


Pradžioje vaikai giedojo giesmeles prie Kūdikėlio Jėzaus. Giesmėms akomponavo vargoninkas Ramūnas, pritarė smuikininkė Elzė. Vaikai buvo išmokę judesius priderintus prie giesmelių žodžių. Šeimos labai džiaugėsi, kad šventėje dalyvavo parapijos klebonas. Jis pasveikino visus su Trijų Karalių švente.Vėliau klebonas su vaikais žaidė žaidimą „milžinai ir nykštukai“.


Labiausiai vaikai džiaugėsi Kalėdų seneliu, nes Kalėdų senelis organizavo žaidimus bei atnešė dovanų - magnetuką „Angelas Sargas“ su maldele. Vaikai, atsakingai perskaitę šią maldelę, įsitikino, kad Angelas Sargas juos saugo visada. Vaikai džiaugėsi ir bendromis vaišėmis, ir skaniu tortu, ir linksmais draugais. Šeimos paruošė vaisių dovaną vienam sunkiai sergančiam tėčiui.

Šventė tęsėsi net kelias valandas, vaikai ir tėvai turėjo laiko pabūti kartu, pažaisti ir ilgai nesiskirstė. Šventei einant į pabaigą, vienos šeimos vaikai priėmė sprendimą pasikrikštyti.


Pirmiausia norą išreiškė mažiausias sūnus, o prie jo prisijungė vyresnė sesutė ir broliukas. Ses. Ramutė kreipėsi į susirinkusius, prašydama gal kas nors iš tėvelių pasvarstytų ar galėtų ir sutiktų būti Krikšto tėvais. Ji kvietė visus tėvelius su vaikučiais padėti šiai šeimai pažinti Dievą ir dalyvauti jų pasiruošime Krikštui paliudijant jiems koks yra svarbus tikėjimas jų gyvenime.

Pasibaigus Trijų Karalių šventei vaikai jautėsi džiugūs ir linksmi. Jie namuose naudoja giesmių knygelę, kai meldžiasi.

                                    Jurgita Grigienė

P.s. tekstas neredaguotas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021