Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sausio 13-tą malda už Tėvynę Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2019-01-14)

Paskelbta: 2019-01-15

Sausio 13-ąją, sekmadienį, švenčiant Viešpaties Krikštą, užbaigėme Kalėdinį laiką liturgijoje.

Taip pat šią  dieną su visa Lietuva minėjome Laisvės gynėjų dieną, meldėmės už Tėvynę, žuvusius ir gyvuosius laisvės gynėjus.

Prisiminėme 1991 metų sausio 13-osios nakties įvykių istorines aplinkybes, liepsnojančius laužus, pagerbėme prie Televizijos bokšto žuvusius gynėjus už Lietuvos laisvę. Nuo sovietinės kariuomenės agresijos žuvo 14 gynėjų.


Išreikšdami dėkingumą žuvusiems, jų atminimą parapijos jaunos šeimos su vaikučiais, kartu tu tikinčiaisiais,  pagerbė tylos minute ir plevenančių žvakelių liepsnelėmis.

                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021