Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas dr. Benas Ulevičius (2018-11- 21)

Paskelbta: 2018-11-28


Ieškojau...ir atradau... Sakoma, kas gyvenime ieško, tas ir atranda savo pašaukimą. Apie tai pagyvenusių žmonių popietėje lapkričio 21-ąją ir kalbėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Religijos studijų katedros docentas dr. Benas Ulevičius.

Mes jį pažįstame kaip mūsų bazilikoje tarnaujantį diakoną, todėl buvo labai įdomu išgirsti jo pasidalijimą mintimis, kaip atrado savo pašaukimą.

Prelegentas buvo labai nuoširdus ir atviras, pasakodamas apie savo gyvenimo kelią. O jis nebuvo tobulai aiškus, ką pasirinkti. Viliojo muzika, pamilo smuiką, bet viduje kažkas vis kirbėjo, nedavė ramybės. Kokia gyvenimo prasmė, kas glūdi mumyse, kaip suvokti gyvenimo prasmę?

„Atradau Katalikų Bažnyčios mokymą, pradėjau suvokti, kokias Dievas duoda patirtis, ką duoda kiekviena diena, kad padaryčiau kažką gero", - atviravo dr. Benas Ulevičius.

Senjorai buvo labai dėkingi gerbiamam diakonui už labai įdomią valandą, kuri kiekvieną pripildė tauraus jausmo ir džiaugsmo. Kokių dvasiškai stiprių jaunų žmonių mes turime!

Širdingai dėkodami ir linkėdami sėkmės, lauksime apsilankant senjorų popietėse.

                                                Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021