Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės susitikimas su karmelitu broliu kun. Valdu Paura OSD (2018-10-26)

Paskelbta: 2018-10-26


Spalio 25 d. Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės kapelionas, kun. Valdas Paura OCD susitikimą pradėjo mąstymu,  tema „Einant į santykį su Dievu, tiesos ginti nereikia.

Šiam  susitikimui brolis Valdas  ruošėsi remdamasis XVI a. šventosios, mistikės, vienuolės šv. Teresės Avilietės įžvalgomis, taip pat XVI a. šventuoju, mistiku, rašytoju, karmelitų ordino reformatoriumi, Bažnyčios mokytoju, šv. Kryžiaus Jonu, jų paliktais dvasiniais paveldais.


Keletas minčių iš susitikimo: „Žmogus neturi pakankamo išsilavinimo, jeigu neturi patirčių. Teorija be patirties ne viskas. Nuolat stebėti savo santykį su Dievu. Ar nenusižengiu prieš Viešpatį ?Turėti dvasinį „ūgį“, kad nesijausti įžeistam. Pasilikti gerame santykyje su tuo, kuris tave apkaltino. Nuolankumas – vaikščiojimas tiesoje.

Nemeilės žaizdos gyja, patiriant besąlygišką meilę. Meilės jėga – didžiausia jėga. Vidinė kantrybė. Į vienuolyną ateini, kad tave apšlifuotų.

Kuo save labiau pažįsti, tuo labiau atlaidus kitam. Tiesa atsivers anksčiau ar vėliau."


 Koord. Staselė Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021