Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje - Popiežius Lietuvoje! Ar tai sapnas ar tikrovė? (2018-09-25)

Paskelbta: 2018-10-01


Šiam susitikimui temos ieškoti nereikėjo. Širdis ir mintis yra užvaldęs ką tik išvykęs aukšto rango svečias - Popiežius Pranciškus. Ar tai sapnas ar tikrovė? Ar tikrai pas mus svečiavosi popiežius Pranciškus?


Taip, turėjome svečią! Turėjome svečią - ne žvaigždę, ne reikšmingą sau ir pasauliui dvasininką, o paprastą, šiltą, nuolankų Ganytoją, kuris iš karto tapo Lietuvos draugu ir mylinčiu Tėvu. Šventasis Tėvas, ypatingai spinduliavęs ramybe ir meile, paliko daug medžiagos apmąstymams.

Šeimų bendruomenės susitikimo metu mons. Vytautas Grigaravičius dar kartą pristatė ir kartu analizavo popiežiaus homiliją, pasakytą Santakos parke.

Vyko diskusijos, pasisakymai, kaip kas suprato, kad krikščionio gyvenimas visuomet veda per kryžių!? Apie savęs atsižadėjimą (kaip mažesnis upelis įteka į didesnį), kad reikia prarasti save dėl pačių mažiausiųjų, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose. Apie tai, kad reikia dovanoti save netrokštant būti herojais, be aplodismentų, be noro būti pirmais...

Kad popiežius neeilinė asmenybė, liudija jo (dar labai neišpopuliarinta) malda: Popiežius Pranciškus: "Kad galėtum kvėpuoti, humoro jausmas yra būtinas. Jau beveik keturiasdešimt metų kasdien prašau Viešpaties šios malonės ir darau tai malda, kurią užrašė Thomas Moreas. Ji vadinasi "Geros nuotaikos malda" ir skamba taip: O Viešpatie... Suteik man sielą, kuri nežinotų, kas yra nuobodulys, burbėjimai, dūsavimai ir skundai, ir neleisk, kad aš pernelyg daug graužčiausi dėl to įkyraus dalyko, kuris vadinasi "aš". Suteik man, o Viešpatie, humoro jausmą, duodamas malonę suprasti pokštą, kad gyvenime pažinčiau šiek tiek džiaugsmo ir galėčiau jo suteikti kitiems. Tegul taip ir būna.“


Mons. Vytautas pažadėjo ir ateityje pristatyti popiežiaus Pranciškaus įžvalgas išsakytas susitikimų Lietuvoje metu.

Bendruomenė, kaip ir ankstesniais metais skirs dėmesį maldai: trečiąjį mėnesio penktadienį adoruos Švč. Sakramentą, kiekvieno mėnesio 12-ąją dieną Rožinio malda (parapijos garbinimo diena per Marijos radiją), dalyvavimas šv. Mišiose prieš susitikimus. Visi susitikimai skirti gilinti dvasingumą, didesnei Dievo garbei ir jo pažinimui.

Šeimų bendruomenės koordinatorė S. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021