Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Mano siela pilna poezijos... (2018-09-12)

Paskelbta: 2018-09-19


Mano siela pilna poezijos... rašė Balys Sruoga laiške, atsiųsto iš Štuthofo koncentracijos stovyklos... Visi prisimename rašytoją Balį Sruogą iš jo kūrybos. Balys Sruoga mūsų literatūros klasikas, profesorius, be kurio tarpukario Kauno literatūrinė ir teatrinė panorama būtų neįsivaizduojama.

Norėdami prisiminti, sužinoti daugiau - rugsėjo 12-ąją didelis būrys senjorų apsilankė tylioje gatvelėje , kukliame Balio ir Vandos Sruogų name - muziejuje. Jo vedėja Birutė Glaznienė pakvietė į ekspoziciją ir atvėrė duris , kuo ir kaip gyveno, ko siekė šiame kukliame namelyje gyvenusi Sruogų šeima.

Nuotraukos, leidiniai . paveikslai, knygos , daiktai ir...obuoliai iš sodelio, kuriais buvome pavaišinti. Mes pasijutome atėję pas Balį ir Vandą Sruogus į svečius. Pajutome jų gyvenimo prasmę: kūrybą, šeimos pilnatvę, džiaugsmus ir jų išsiskyrimo skausmą. Tik stiprios dvasios žmogus, kentęs koncentracijos stovyklos pragarą, galėjo taip parašyti laiške artimiesiems: “Per tėvynės ilgesio, pasiilgimo kančias aš pasidariau jaunesnis, kaip aš buvau prieš dvidešimt metų. Beteisis kalinys –tai tik tuščios kalbos“.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021