Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios pradedant naujuosius mokslo metus (2018-09-03)

Paskelbta: 2018-09-03


Rugsėjo 3 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklos naujuosius mokslo metus pradėjo iškilmingais minėjimais savo mokyklose, kuriose lankėsi Kristaus Prisikėlimo parapijos dvasininkai – mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Julius Grigonis ir kun. Virgilijus Dudonis.

Vėliau, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, mokyklų bendruomenėms buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos naujų mokslo metų pradžiai. Šv. Mišiose dalyvavo „Saulės“, J. Jablonskio gimnazijų moksleiviai, mokytojai, vadovai. Tradiciškai šiose šv. Mišiose dalyvavo ir patys mažiausieji, tai Žaliakalnio vaikų darželio auklėtiniai, kuriuos atlydėjo jų auklėtojos.


Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Prieš pradėdamas šv. Miškų auką klebonas pasveikino visus su naujų mokslo metų švente, pasidžiaugė gausiai susirinkusiais moksleiviais ir palinkėjo gražaus susikaupimo maldoje.


Šv. Mišių metu giedojo Kauno „Saulės“ gimnazijos jaunimo grupė „Akordas“, vadovaujama meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Dalyvaudami liturgijoje, J. Jablonskio gimnazijos mokytojai skaitė skaitinius, savo prašymus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.

Savo homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Mieli gimnazijų vadovai, mokytojai, brangūs mokiniai, tėveliai ir visi, kurie susirinkote šv. Mišių aukoje paprašyti Dievo malonės dovanų ir sėkmės tiems, kurie po trumpo atokvėpio pradeda naujuosius mokslo metus. Ką tik girdėta Evangelijos ištrauka pagal Luką kalbama apie pasitikėjimą, sumanumą, atsakomybę išmintingai atlikti žmogui duotas užduotis, panaudoti Dievo duotus talentus ir laiką. Tai turėtum įsiminti, mielas moksleivi! Jei kartais jautiesi netinkamu, ribotu, trapiu, esi nusivylęs savimi, tai nėra kliūtis siekti mokslo aukštumų, svajoti apie sėkmingą ir laimingą gyvenimą. Tik reikia atsiminti, kad tai, kas vyksta su mumis šiame gyvenime nėra mūsų galimybių, mūsų gabumų, mūsų įžvalgų vaisius. Visa kame yra Dievo veikimas ir visiškas pasitikėjimas Dievo galia dovanoja mums neįtikėtinų, nelauktų dalykų.


Mieli moksleiviai, pradedant naujuosius mokslo metus, nuoširdžiai prašykite Dievo, kad Jo suteiktos dovanos jumyse išsiskleistų ir padėtų prasmingai gyventi. Niekada nepamirškite Jam dėkoti už kiekvieną gautą malonę. Ir kaip apaštalas Paulius kviečia visada atsiminkite, kad mes negalime didžiuotis prieš Dievą. Jo dėka esame Jėzuje Kristuje, kuris Dievo valia tapo išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, kad kas giriasi girtųsi Viešpačiu (plg. 1Kor. 1,29-31).“  (Visą homiliją skaityti >>>)

Atnašų procesijos metu, Jono Jablonskio mokiniai bazilikai dovanojo žvakes, kaip Dievo šviesos simbolį , o „Saulės“ gimnazijos moksleiviai - gėles bazilikos altoriaus papuošimui.


Baigdamas šv. Mišių auką, klebonas palinkėjo moksleiviams sėkmingai pradėti naujuosius mokslo metus, nuoširdžiai prašyti Dievo pagalbos visuose jų reikaluose ir, kad Dievo suteiktos dovanos juose išsiskleistų ir padėtų prasmingai gyventi. Mokytojams linkėjo tapti savo ugdytiniams dvasingumo pažinimo, džiaugsmo, supratimo, atjautos, draugiškumo bei meilės šaltiniu: „Būkite tvirta atrama ir saugiu prieglobsčiu kiekvienam vaikui, ypač stokojančiam dėmesio, švelnumo, meilės bei jautrumo“, “- linkėjo klebonas.

Po šių šv. Mišių monsinjoras Vytautas Grigaravičius visiems suteikė iškilmingą šventinį palaiminimą.

                                                                             Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021