Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Fatimos Dievo Motinos statulos piligrimystė Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-08-27)

Paskelbta: 2018-08-27


Rugpjūčio 24 d., 17.30 val., Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji sulaukė TFP delegacijos su Fatimos Dievo Motinos statula. Tai katalikiškąsias vertybes ginanti įvairių tautų atstovų organizacija (“Tradition, Family, Property” – Tradicija, Šeima, Nuosavybė), vadovaujama generalinio direktoriaus, atstovo Lietuvai, Renato William Murta de Vasconcelos.


Svečius prie bazilikos durų pasitikęs parapijos altarista kun. Virginijus Lenktaitis uždėjo ant Dievo Motinos statulos karūną ir užkabino rožinį.

Pamaldos prasidėjo Švč. Mergelės Marijos litanija. Šv. Mišioms vadovavo kun. V. Lenktaitis.


Homilijos pradžioje kun. Virginijus paminėjo kančios, mirties ir prisikėlimo liudininką, Kristaus žinios skelbėją, kankinį, šv. apaštalą Baltramiejų, kurio iškilmę rugpjūčio 24 d. šventė Bažnyčia.

Vėliau pristatė TFP asociaciją ir jos pagalbą Lietuvai. 1990 metais paskelbus Lietuvai ekonominę blokadą, šios organizacijos vardu paramą mūsų kraštui pasiūlė prof. Plinio Correa de Oliveira. Po peticija už Lietuvos teisę į laisvę ir teisingumą beveik per 4 mėnesius ši organizacija surinko 5,3 mln. parašų. Ši parašų rinkimo akcija Gineso rekordų knygoje įvardyta kaip pati didžiausia tokio pobūdžio žmonijos istorijoje.


„Šiandien sulaukėme Dievo Motinos iš Fatimos - kalbėjo kunigas, - ir kartu susirinkome padėkoti Dievo Motinai Marijai. Ištisus šimtmečius Švč. Mergelė Marija saugo mūsų šalį nuo įvairių pavojų. Tūkstančiai žmonių su dėkingumu meldžiasi Vilniaus Aušros vartuose, Šiluvoje, Trakų bazilikoje ir kitose Dievo Motinos šventovėse. Šiandien taip pat kviečiu melstis už vaikus, jų tėvelius ir prašyti Dievo Motinos globos naujų mokslo metų proga.“


Tradiciškai šv. Mišių pabaigoje parapijos vikaras kun. J. Grigonis ir kun. V. Lenktaitis, sukvietę vaikus prie altoriaus, juos palaimino.


Atsidėkodami už priėmimą, TFP nariai įteikė tikintiesiems savo atminimo dovaną – 2018-2019 m. kalendorių, skirta Baltijos kelio trisdešimtmečiui pažymėti.


 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021