Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prisikėlimo bažnyčios svečiai – Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai (2007 m.)

Paskelbta: 2007-05-03

Š.m. balandžio 29 d. nuo 16 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje būriavosi Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, vicerektorius kun. Rimas Skinkaitis, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Dvasios tėvas Severinas.

Konferencijų salėje jie žiūrėjo filmą „Prisikėlimas“, vėliau susipažino su biblioteka, jaunimo, administracinėmis patalpomis, pasikėlę į terasą stebėjo pavasarėjantį Kauną.

18 val. buvo aukojamos šv. Mišios už pašaukimus į dvasinį luomą, seminaristus. Šv. Mišias aukojo seminarijos rektorius mons. A.Žukauskas, kun. R. Skinkaitis, prelatas S.Vaičiūnas, Dvasios Tėvas Severinas ir parapijos klebonas dekanas mons. V.Grigaravičius.

Baigiantis šv. Mišioms dekanas Vytautas Grigaravičius padėkojo svečiams, palinkėjo jiems Dievo palaimos studijose.

Po šv. Mišių seminaristų ir jų vadovų laukė pastoracinės tarybos narių paruoštos vaišės, kurių metu seminarijos auklėtiniai linksmai bendravo ne tik tarp savęs, bet ir su savo vadovais, dėstytojais.

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021