Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje padėka ilgametei parapijos pastoracinės tarybos narei Ginai Emilijai Butkuvienei (2018-06-25)

Paskelbta: 2018-06-25


Birželio 24 d., švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškąjį globėją Joną Krikštytoją, Kauno katedroje bazilikoje susirinkę tikintieji, parapijų bendruomenių nariai dėkojo Dievui už arkivyskupijos bendruomenę, Kauną ir visą Lietuvą.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai.

Homilijoje arkivyskupas dėkojo visiems arkivyskupijos tikintiesiems, ypač kunigams – už tarnystę, ištikimybę, už nuveiktus didelius darbus. „Dėkoju taip pat už šventumo siekimą nepaisant suklupimų, nepaisant to, kad ne visada sugebame ir vienas kitą paskatiname į gera, o kartais gal net papiktiname. Dievas yra aukščiau už mūsų ribotą pavyzdį ir pastangas. Jis neapleidžia nė vieno ir visus kviečia bei įgalina būti šventus“ (homiliją skaityti >>>).

Kaip ir kasmet, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę, pagal tradiciją šią dieną už uolią tarnystę arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu  yra apdovanojami  parapijų ir rektoratų bendruomenės nariai. (apie iškilmę skaityti >>>)

Šiluvos Dievo Motinos medalis už aktyvų, ilgametį dalyvavimą Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės gyvenime buvo įteiktas parapijos pastoracinės tarybos narei Ginai Emilijai Butkuvienei.


Nepaisant intensyvaus užimtumo, Gina Emilija aktyviai įsijungusi į parapijos veiklą. Pagyvenusių žmonių popietėse veda pokalbius įvairiais sveikatos klausimais, dalyvauja mokymų programose „Gailestingai veik“, savanoriauja karitatyvinėje veikloje - konsultuoja Carito sriubos valgyklos lankytojus sveikatos klausimais, teikia nemokamas konsultacijas parapijos tikintiesiems, yra Marijos radijo savanorė, klausytojų linijoje konsultuoja įvairiais medicininiais ir religiniais klausimais“, - tai tik keletas jos gerų darbų.

Mieloji Gina, sveikiname Jus su garbingu apdovanojimu ir linkime Viešpaties palaimos, Dangiškosios Motinos globos, stiprios sveikatos, toliau uoliai  savanoriaujant Dievo garbei ir žmonių labui.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021