Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Vieninteliame pasaulyje... (2018-05-23)

Paskelbta: 2018-05-24


Gegužės 23-osios popietę senjorai praleido vieninteliame pasaulyje ir unikaliame Velnių muziejuje. Jame eksponuojama kolekcija pradėta rinkti žymaus lietuvių dailininko, visuomenės veikėjo, profesoriaus Antano Žmuidzinavičiaus. Jis savo kūrinius ir rinkinius padovanojo valstybei.

Gidas Arūnas Stankūnas turininga ir žaismingai papasakojo, kaip atsirado pirmasis eksponatas , kaip metams bėgant kaupėsi kolekcija. Dabar muziejuje saugoma per 3 tūkstančius velniukų – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių, suvenyrų , kaukių ne tik iš Lietuvos , bet net iš 70 pasaulio šalių. Velniukai atskleidžia skirtingus lietuvių folklorinio velnio – maištininko, kūrėjo, gundytojo, globėjo, baudėjo – vaidmenis. Lietuvių liaudyje, pasakose ir sakmėse paplitusi velnio samprata jungia mitinius, pagoniškus ir krikščioniškus elementus.


Taip pat apsilankėme A. Žmuidzinavičiaus memorialiniuose kambariuose, kuriuose taip ir dvelkia kūrėjo dvasia. Išgirdome gido Arūno pasakojimą apie dailininko , kuris nutapė 800 paveikslų, surinko 24 kolekcijas, gyvenimą, gėrėjomės jo kūriniais.Turiningai praleidome laiką svečiuose pas talentingą lietuvį Antaną Žmuidzinavičių.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021