Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeštinių sekmadienis parapijoje (2018-05-14)

Paskelbta: 2018-05-14

 

Gegužės 13 d. Šeštinių šventė buvo prisodrinta prasmingų ir džiaugsmingų įvykių. Iš ankstyvo ryto išlydėjome parapijos kleboną mons. V. Grigaravičių su piligrimais bei Sumos choru „In Vivo Dei“ į Šiluvą dalyvauti Marijos dienoje, o pas mus atvyko piligrimai iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos.


11.00 val. šv. Mišios prasidėjo procesija, kurioje buvo nešamas kryžius ir Prisikėlusiojo statulėlė. Šv. Mišioms vadovavo alt. kun. Virginijus Lenktaitis, patarnavo diakonas Benas Ulevičius, giedojo Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Sumos choras, vadovaujamas energingo maestro vargonininko Gražvydo Gasparavičiaus.


Homilijoje diakonas B. Ulevičius klausė, ką reiškia Jėzaus Žengimas į Dangų, kokia Jėzaus Žengimo Dangun prasmė? Tai turbūt vieną mįslingiausių švenčių, kurioje glūdi daug gilios simbolikos, kurią sunku perteikti žmogiškąja kalba ir įvaizdžiais. Mes žinome, kad Jėzus Kristus, vyriausias kunigas, žengia į tikrąją šventyklą, kuri yra Dievo šlovė.


Diakonas Benas iškėlė klausimą, kur yra Dievo artumas, kaip galėtume būti Dievo šlovėje? Jis atkreipė dėmesį, kad, kaip šiandien procesijoje, pirma džiaugsmo ir šlovės, buvimo pilnatvės žengia Kryžius ir Kančia , o tik po to Jėzus žengia į Dangų pas Tėvą. Jėzus iškeliauja, tačiau tuo pat metu jis pasilieka ir drauge žada grįžti pasaulio pabaigoje. 


Po šv. Mišių į konferencijų salę rinkosi tie, kurie norėjosi pasiklausyti Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės, poetės Violeta Sagaitytės skaitomos poezijos.

„Pavasaris ir poezija neatsiejami. Jau prasidėjo „Poezijos pavasaris 2018“ , o šiandien poezijos pavasaris ir pas mus. Pristatau mūsų viešnią su jos poezijos knyga „Ta išdainuota meilė...“ - kalbėjo renginio vadovas aktorius E. Stancikas.


Primadona Violeta Sagaitytė, lyg skrajojantis drugelis, ne tik prisiminė teatre praleistas akimirkas, skaitė savo eiles, bet ir padainavo keletą mėgstamų dainų, kurių pageidavo žiūrovai.  Nors, pasak V. Sagaitytės labai „skauda širdį“, kad jau nedainuoja scenoje, tačiau ji džiaugiasi kiekviena gyvenimo akimirka, kiekvienu susitikimu: " Aš - artistas: man nieko nereikia. Tik ateikite čia su viltim... Ar jūs giriat mane, ar jūs peikiat, Man vis tiek, jeigu jūs su manim".


Tuo metu bazilikoje vyko ir kitas susitikimas: svečiai choristai iš Zarasų klausėsi mūsų gidės Rimutės Lipšienės pasakojimo apie bazilikos istoriją, gėrėjosi vaizdais nuo terasos.

Apžiūrėję parodų salėje dailininkės Annos Vinauskienės kūrybos darbų parodą, svečiai buvo pakviesti prie vaišių stalo. Jie dalijosi įspūdžiais, pasakojo apie savo parapiją ir prisipažino, kad truputį jaudinosi, nes neįprasta giedoti tokioje didelėje bazilikoje.

Sugiedoję ilgiausių metų, padėkoję parapijos klebonui mons. V. Grigaravičiui ir pastoracinės tarybos nariams už svetingumą, su giesme „Dieve, arčiau tavęs“ jie atsisveikino iki kito karto.


Šį sekmadienį, vykstant Marijatonui, tikintieji, visi Marijos radijo gerbėjai bei klausytojai po šv. Mišių buvo kviečiami pinigine auka prisidėti prie Marijos "projekto" - paaukoti naujo Marijos radijo pastato statybai (aukoti galima ir visą gegužės mėnesį, įmetant auką į Marijos radijo aukų dėžutę).

                                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021