Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atgailos sakramentas (2018-05-06)

Paskelbta: 2018-05-07


Gegužės 4 d., penktadienio pavakare, į  Kristaus Prisikėlimo baziliką rinkosi Pirmos šv. Komunijos sakramentams besiruošiantys vaikai ir jų tėveliai.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius prieš šv. Mišias kalbėjo apie Atgailos Sakramento prasmę, kad Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas tai ne tiek nuodėmių ir jų skaičiaus išvardijimas, kiek prisipažinimas Dievui ir sau pačiam, kad neteisingai gyvenau, atsisakiau gėrio, buvau savanaudiškas. Susitaikymas su Dievu, tėvais, draugais, vaikais visuomet palieka džiaugsmą ir ramybę širdyje.


Prieš Pirmąją išpažintį, klebonas kvietė vaikus ir tėvelius dar kartą patikrinti sąžinę apmąstant, kur Dievas yra mano gyvenime? Peržvelgę savo nuodėmes, vaikai su nerimu rikiavosi prie klausyklų. Išpažinčiai vaikai pradėjo ruošis jau nuo paeitų metų spalio mėnesio.

Po individualios išpažinties kiekvienam vaikui teko įmesti akmenėlį į dubenį, kuris buvo pastatytas bazilikos viduryje. Akmenėlio metimas reiškė – mano siela išsivalė iš nuodėmių.

Po išpažinties vaikai ir tėvai dalyvavo šv. Mišiose, garsiai atsakinėjo į kreipinius, tėvai skaitė visuotinę maldą, patys vaikai nešė atnašas. Po Komunijos klebonas pašventino kryželius, kurie  buvo atvežti iš Asyžiaus miestelio. Čia ilga laiką gyveno ir  vedė dvasinį gyvenimą šv. Pranciškus Asyžietis. Kryželis – tai tikėjimo ženklas, primenantis, kad mes esame Kristaus draugai.

Po šv. Mišių vaikams buvo įteikta Atgailos sakramento atmintinė, kuri primins eiti išpažinties kiekvieną mėnesį.

Tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021