Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Apie Vydūno įžvalgas ateičiai (2018-03-25)

Paskelbta: 2018-03-28

Lietuvos universitetų moterų asociacija šventą Verbų sekmadienį pakvietė į Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salę paminėti Vydūno (Vilhelmo, Viliaus Storastos) gimimo 150-ąsias metines.

Šios iškilios asmenybės, palikusios gilų pėdsaką lietuvių kultūros, filosofijos, literatūros istorijoje, žinomos plačiajame pasaulyje, atminimo įamžinimas deramai įvertintas. 2018 –ieji paskelbti Vydūno metais. Kaune atidengtas paminklas, įvairiais aspektais minima Jo didi asmenybė.


LUMA inicijuotas renginys – „Vydūno įžvalgos ateičiai“ sukvietė žakliakalniečius, Kristaus Prisikėlimo parapijos žmones ir svečius iš Lietuvos. Minėjimą pagerbė žymus Lietuvos ekonomistas, knygius, bibliofilas Gitanas Nausėda. Jo sveikinimas ir pagrindinių Vydūno idėjų įamžinimas nuo filosofo, rašytojo, didžio mąstytojo laikų gyvos iki dabar.


P. Gitanas Nausėda, kilęs iš tų paties kraštų, kaip ir garbusis Vydūnas, profesionaliai perteikė Vydūno idėjų įgyvendinimo svarbą dabartyje, Jo pripažinimą pasaulyje. P. Gitano Nausėdos pasisakymą papildė bibliofilas Vidmantas Staniulis, svečias iš Vilniaus p. Balčiūnas.


Pagrindinį pranešimą apie Vydūno literatūrinį palikimą, apie įžvalgas dabarčiai su gausiomis unikaliomis iliustracijomis iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų pateikė šio muziejaus muziejininkė, rašytoja Nijolė Raižytė.

Šio renginio organizatorių vardu kalbėjo LUMA prezidentė Dalia Poškienė. LUMA moto – „Kokia moteris – tokia ir tauta“(Vydūnas) atliepia vienus iš asociacijos tikslų - moters, motinos misijos šioj žemėj įprasminimą: per švietimą, tradicijų puoselėjimą, žmogiškųjų vertybių sklaidą visose gyvenimo srityse.

D. Poškienė apžvelgė šių jubiliejinių metų programą, padėkojo renginio koordinatorei Valerijai Gaulienei ir ansambliui „Pinija“, jo vadovui Arvydui Paulauskui už šventinę dainų pynę.

Parengė Dalia Poškienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021