Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Solidarumo su persekiojamais krikščionimis pasaulyje akcija Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2018-03-26)

Paskelbta: 2018-03-27

Kovo 26 d., pirmadienio, vakaras Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo kiek neįprastai - Švč. Sakramento adoracija.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, priklaupęs prieš Švč. Sakramentą, išsakė mąstymus, kurių pagrindinė tema buvo krikščionio laisvė. Krikščionis tampa laisvu vedamas Šventosios Dvasios. Gyvenant Evangelijos dvasia gera būti laisvam ir daryti ką nori. Jėzus mus išlaisvino, kad gyventume laisvėje, tegul laisvė pilnai išsiskleidžia mūsų širdyse.


Intarpuose skambėjo „Graudžių verksmų“ giesmė, atliekama vargonininko Ramūno Baranausko ir tikinčiųjų.

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos kvietimą melstis už persekiojamus krikščionis Sirijoje, Irake ir kitose šalyse, 19.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  buvo aukojamos šv. Mišios.

Joms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ , koncelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, prof. dr. kun. Robertas Pukenis, patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.


„Mes, pakrikštytieji, visi esame vienas kūnas Kristuje. Kai skauda vienam šio kūno nariui, kiti irgi negali jaustis gerai. Patirdami skausmą dėl vieno savo nario, išgyvename vienybę, bendrystę. Mes galime parodyti bendrystę, mes galime būti vienu balsu pasaulyje ir šaukti „Viešpatie padėk!“, - kalbėjo arkivyskupas ir ragino vienytis bendroje maldoje kartu su persekiojamais  krikščionimis, neretai savo gyvybės kaina liudijančiais ištikimybę Dievui.

Dievo Žodį skelbė diakonas Darius Chmieliauskas.


Visuotinėje  maldoje buvo išsakyti prašymai už persekiojamus krikščionis, išreiškiant jiems pagarbą.  Skambėjo Nadios iš Musulo, Andželo , Anos iš Damasko, sirų katalikų vyskupo žodžiai ir maldavimai: „Negalėjau patikėti savo akimis, kai pamačiau, ką „Islamo valstybė“ padarė mano bažnyčiai. Viešpatie, kai laukiančių sunkumų akivaizdoje mus apima baimė, leisk mums pakelti akis aukštyn į Tave ir išvysti Tavo drąsinantį žvilgsnį.“


Šv. Mišių pabaigoje parapijos klebonas pakvietė irakietį studentą Majd M. Yakoob pasidalyti gyvu liudijimu, ką patiria krikščionys (chaldeanai, Sirijos ortodoksai, katalikai, armėnai, romanai, protestantai, evangelikai ir asirai), gyvenantys Irake. Jis pasakojo, kaip Mosulo mieste jie buvo verčiami rinktis islamą, kaip reikėjo palikti namus bei miestą ir kaip dalis krikščionių, kurie nespėjo palikti Mosulo, buvo pasmerkti visokiems įžeidinėjimams. Dėl rasinės ir religinės diskriminacijos buvo trukdoma gauti maisto pagalbą, atlyginimus. Dauguma krikščionių, susidūrusių su smurtu ir praradę viską, ką buvo sukaupę per visą savo gyvenimą, iš streso ir šoko mirė.


Po šv. Mišių, giedant giesmę „Kryžiau šventas“, kaip solidarumo ženklas raudona spalva nušvito Kristaus Prisikėlimo bazilikos vidus.

Tuo pačiu metu į raudonos spalvos akciją įsijungė ir Vilniaus arkikatedros varpinė bei Trijų kryžių paminklas Vilniuje.


Solidarumo su persekiojamais krikščionimis akcijos vyksta ir kitose valstybėse: šių metų vasario 24 d. raudona spalva buvo apšviestas Romos koliziejus (oficialios ceremonijos metu ją įžiebė Europos Parlamento pirmininkas A. Tajani), 2017 m. lapkričio 22 d. – Jungtinės Karalystės parlamentas, Vestminsterio abatija ir kiti objektai Londone.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021