Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Kauno arkivyskupo emerito S. Tamkevičiaus artumoje... (2018-03-21)

Paskelbta: 2018-03-26

 

Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai labai apsidžiaugė Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ apsilankymu kovo 21-osios popietėje.

Išgirdome labai išsamų pasakojimą apie 1940 -1990 m. situaciją Lietuvoje, kaip buvo persekiojama Bažnyčia, Lietuvos vyskupai, kunigai, vienuoliai ir visi tikintieji.


J. E. arkivyskupas pasakojo apie savo 62 metų patirtį, ką teko išgyventi besimokant Kauno kunigų seminarijoje, keliaujant iš vienos parapijos į kitą, susiduriant su saugumiečiais, kalėjime. Ir kaip niekada neužgeso viltis apie laisvę, kaip gimė mintys, kad būtina perduoti pasauliui žinią, kas vyksta Lietuvoje ir koks nelengvas buvo „ Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ kelias.

„Turėjau daug gerų pagalbininkų, ne tik kunigų, - akcentavo arkivyskupas, - ir labai džiaugėmės, kai pasaulis mus išgirdo, mums tai buvo Velykos.“ Niekas nepalaužė gerbiamo arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus: nei saugumiečių tardymai, nei persekiojimai, nei kalėjimo kamera.

Ar prisimename tuos tautos žmones, kuriems privalome padėkoti, kuriuos privalome pagerbti, kad šiandien laisvoje Lietuvoje švenčiame mūsų valstybės šimtmetį? Vienas iš tvirtų Lietuvos ąžuolų mums yra arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

Senjorai širdingai padėkojo arkivyskupui už jo darbus Lietuvai, sugiedodami „Ilgiausių metų“, linkėdami tvirtybės ir Dievo palaimos. Gerbiamas arkivyskupas ilgai bendravo su senjorais, atsakė į klausimus, palaimino. Tai buvo prasminga popietė belaukiant Prisikėlimo šventės, kada galėjome iškilaus lietuvio artumoje pabūti, pabendrauti, pajausti Jo spinduliuojantį gerumą, ramybę, dvasios tvirtumą.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021