Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su projekto „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“ vadove Rimante Tamoliūniene, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kultūros renginių ir grupės vadove (2018-03-11)

Paskelbta: 2018-03-12

Kovo 11 d., švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, po 11 val. šv. Mišių tikintieji,  sugiedoję Lietuvos valstybės himną, nuskubėjo į konferencijų salę, kur vyko projekto Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“ pristatymas.


Renginio pradžioje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pasveikino susirinkusius su Kovo 11-os švente. „Nebūkime pesimistais, būkime optimistais, džiaukimės ir gėrėkimės tai,  ką turime“ , - kvietė monsinjoras.


Rimantė Tamoliūnienė, nuoširdžiai pasakojo kaip jai sekėsi kurti šį projektą, kaip ieškojo aktorių, kurie galėtų įgarsinti žinomus personažus, kaip vaikščiojo po bažnyčių varpines, rūsius, kaip konsultavosi su istorikais, ieškodama medžiagos šiam projektui, kuris sukūrimas užtruko apie 1,5 metų.

Tai interaktyvus terminalas, kuriame galima pažiūrėti kultūros ir meno žmonių, žinomų Lietuvos aktorių įgarsintas 9 bažnyčių vaizdo istorijas (apie Vytauto Didžiojo, Šv. Jurgio, Šv. Mikalojaus, Pažaislio, Šv. Gertrūdos, Jėzuitų, Įgulos bažnyčias, Kristaus Prisikėlimo ir Arkikatedrą bazilikas).


Jas pasakoja įvairiais Lietuvos laikotarpiais gyvenę personažai: fundatorius Andriejus Skorulskis, upeivis Jonas Giliauskas – Nemunu plaukiojusios vytinės laivavedys, Valančius, Vaižgantas, net jėzuitų pėdomis sekantys reperiai. Vaizdo istorijas sudaro kolekcininkų ir valstybės archyvuose saugomos dokumentinės nuotraukos, archyviniai vaizdo įrašai, dailininkų sukurtos iliustracijos, filmuota medžiaga.


Kristaus Prisikėlimo bazilikos istorija skamba iš Sofijos Chodakauskaitės-Smetonienės lūpų, kurią sukūrė aktorė Ugnė Žirgulė, gieda kun. Arūnas Simonavičius.

Rimantė Tamoliūnienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kultūros renginių ir grupės vadovė, yra parengusi ne vieną kultūros projektą apie Kauno miestą įvairiais jo gyvavimo laikotarpiais. Išsamiau apie projektą skaityti >>>

Projektas buvo peržiūrėtas Kauno rotušėje, Kauno arkivyskupijoje. Šiuo metu terminalą lankytojai gali rasti Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir, suradę minutę laiko, galite pasiklausyti istorijų apie devynias Kauno m. bažnyčias, tarp kurių yra ir Kristaus Prisikėlimo bazilikos istorija.

 Nuoširdžiai dėkojame Rimantei Tamoliūnienei ir jos komandai už šią "dovaną" parapijiečiams.

                                          Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021