Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Lietuvos istorijos puslapiuose (2018-02-28)

Paskelbta: 2018-03-07


Ne viena sambūrio popietė buvo skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui. Paskutinį vasario trečiadienį atvertėme 14 - 15 amž. istorijos puslapius. Tai žinios apie Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Jogailą, kuris į istoriją įėjo kaip Lietuvos krikštytojas ir valdovų dinastijos pradininkas.

Daugiausia žinių apie Jogailos valdymą, taip pat asmenybę ir gyvenimo būdą paliko Janas Dlugošas. Lenkijoje lietuvis valdovas labai mylimas dėl sėkmingo valdymo ir karališkosios jogailaičių dinastijos pradėjimo. Lietuvoje Jogailos politika vis dar pavadinama išdavyste ir „Lietuvos pardavimu“, nors naujausiuose istorikų darbuose šie kaltinimai atmetami.

Pasakojau ne tik apie Jogailą, bet ir apie keturias jo žmonas. Jadvyga paaukojo asmeninę laimę ir ištekėjo už Jogailos, šis priėmė krikštą ir apkrikštijo Lietuvą. Jie sėkmingai valdė Lenkiją ir LDK trylika metų. 1987 metais Jadvyga paskelbta palaimintąja.

1997 metais popiežius Jonas Paulius II paskelbė karalienę Jadvygą šventąja ir Lenkijos globėja. Taip pat ji laikoma suvienytos Europos patrone. Priminiau ir kokios buvo kitos Jogailos žmonos - Ona , Elžbieta ir karalių motina Sofija, kokie jų darbai įrašyti istorijos puslapiuose.

Popietėje mintimis pasidalino Irena Petružienė, Nijolė Dapkienė, Vida Petkevičienė, Jadvyga Naujokaitienė ir kiti.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021